Ghidul pentru profesorii care dau meditații, publicat de ANAF. Cadrele didactice trebuie să depună declarația de venit până pe 25 mai

by Florian Popa

Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații acordate în particular de persoanele fizice a fost publicat de ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală – n.red). Documentul se adresează tuturor persoanelor fizice care acordă sau intenționează să acorde meditații în particular și care aleg să își desfășoare activitatea în mod individual, scrie edupedu.ro.
Conform sursei citate, profesorii care dau meditații au obligația de a se înregistra la Oficiul Național al Registrului Comerțului și de a solicita autorizarea funcționării, în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 44/2008.
După înregistrarea în registrul comerţului şi autorizării funcţionării, aceste cadre didactice au obligația de a depune la organul fiscal Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).
Persoanele fizice care realizează venituri din meditații au obligația de a depune Declarația unică până la data de 25 mai: „În situația în care persoana fizică începe activitatea în luna decembrie a anului de impunere, aceasta va depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de impunere.”
În cazul în care încep activitatea în cursul anului fiscal, profesorii vor depune Declarația unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
În Declarația de venit contribuabilii au două opțiuni pentru determinarea venitului net anual:
– fie pe baza normelor de venit;
– fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Exemplu pentru calculul normei de venit, potrivit ghidului:
„Astfel, pentru o mai bună înțelegere, exemplificăm situația în care o persoană fizică își începe activitatea la data de 01.01.2023 și va desfășura această activitate, în București, în mod continuu, până la finele anului.
În acest caz, pentru stabilirea impozitului pe venit este avută în vedere norma de venit de la locul de desfășurare a activității.
Norma anuală de venit, publicată pe portalul ANAF, pentru București, este în cuantum de 36.000 lei. Astfel, impozitul pe venit aferent venitului net anual se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului, impozitul datorat fiind 3.600 lei (36.000 lei x 10% = 3.600 lei).
Contribuabilul respectiv va datora și contribuția de asigurări sociale, respectiv contribuția de asigurări sociale de sănătate, întrucât norma anuală de venit este egală cu nivelul de 12 salarii minime brute pe țară.”

Cum poate fi ajustată norma anuală de venit

Persoana fizică poate ajusta norma anuală de venit prin completarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Contribuabilul este și salariat, cu normă întreagă, caz în care beneficiază de reducerea normei de venit potrivit coeficienților de corecție, în cotă de 50%.
Stabilirea normei anuale de venit prin ajustare se va calcula astfel, conform documentului:
36.000 lei x 50% = 18.000 lei (venitul net anual recalculat)
Impozitul pe venit aferent se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual recalculat, astfel:
18.000 lei x 10% = 1.800 lei (impozit)
Contribuabilul respectiv nu va datora și contribuția de asigurări sociale întrucât norma anuală de venit ajustată este sub nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, dar va datora contribuția de asigurări sociale de sănătate, întrucât norma anuală de venit este egală cu nivelul de 6 salarii minime brute pe țară.”
Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.
Profesorii care încasează bani în numerar sau cu cardul au obligația de a avea casă de marcat: „În situația în care contribuabilul care obţine venituri din activități independente încasează integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie, acesta are obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.”
Meditațiile acordate în particular de cadre didactice din domeniul învățământului școlar, preuniversitar și universitar reprezintă operațiuni scutite de taxa pe valoare adăugată, conform sursei citate.
Profesorii pensionari care au venituri din meditații nu datorează contribuții, potrivit ANAF.
„Contribuabilul nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activitatea independentă dacă este asigurat în sisteme proprii de asigurări sociale și nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii; are calitatea de pensionar.”

Facebook Comments