Garda de Mediu confirmă: nereguli grave la „Regenerarea urbană“. Primăria a tolerat ilegalitățile

by Florian Popa

Ca urmare a articolului cu titlul „Nereguli grave la proiectul de regenerare urbană! Deșeurile dispar ca prin minune”, care viza modul de gestionare a deşeurilor generate în cadrul proiectului REGENERARE URBANĂ, am primit pe adresa redacției punctul de vedere al Gărzii de Mediu Arad, care confirmă cele arătate de noi în articolul respectiv. „Vă facem cunoscut faptul că, în cursul acestui an, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Județean Arad a efectuat mai multe acţiuni de verificare a modului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări generate ca urmare a realizării proiectului REGENERARE URBANĂ (…) atât la beneficiarul lucrării, (în speţă, Primăria Municipiului Arad) cât şi la antreprenorul general al lucrării (S.C. PORR CONSTRUCT SRL), constatând următoarele:

În data de 13.03.2019, prin Nota de constatare nr. 81/13.03.2019, s-a reţinut că societatea PORR CONSTRUCT SRL  a procedat la abandonarea de deşeuri din construcţii şi demolări  în două zone aflate pe raza municipiului Arad, mai exact, pe un teren intravilan împrejmuit parţial din zona Gai (în spatele fostei fabrici de bere ) şi pe un teren intravilan adicent şoselei de centură a Municipiului Arad – intersecţia cu strada 6 Vânători“, anunță Garda de Mediu Arad.

Pentru aceste fapte, societăţii PORR CONSTRUCT SRL i-a fost aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 50.000 de lei şi au fost stabilite următoare măsuri cu termene de relizare:

  • aducerea la starea iniţială a terenurilor afectate de depozitările ilegale de deşeuri,
  • transportarea acestor deşeuri la societăţi economice autorizate pentru tratarea şi valorificarea/eliminarea acestora,
  • respectarea prevederilor din actele de reglemenatre emise de APM Arad pentru proiectul REGENERARE URBANĂ (…),
  • întocmirea şi ţinerea la zi a evidentei gestiunii deşeurilor pentru deşeurile generate pe amplasament
  • întocmire a formularelor specifice transportului deşeurilor, conform HG 101/2008 privind transportul deşeurilor pe teritoriul României.

„Ulterior acestor constatări, GNM-CJ Arad a efectuat un control la Primăria Municipiului Arad pentru a verifica modul în care sunt respectate condiţiile de protecţia mediului impuse de APM Arad prin actele de reglementare emise pentru acelaşi proiect.

Prin Nota de constatare nr. 91/21.03.2019, ca urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat că în etapa de construcţie (conform actelor de reglementare) se generează următoarele tipuri de deşeuri:

– sol vegetal de la suprafaţa terenului

– pământ de excavaţie excedentar care nu poate fi utilizat la terasamente

– deşeuri din activităţile curente de construcţie – deşeuri de materiale de construcţie, deşeuri metalice, lemn, etc

– uleiuri uzate rezultate de la utilajele/echipamentele utilizate în timpul lucrărilor de construcţie

– deşeuri de ambalaje rezultate din folosirea diferitelor materiale auxiliare  ( vopsele uleiuri), utilizate în construcţie

– deşeuri menajere şi asimilabile

Din documentele care au fost puse la dispoziţie s-a constatat că deşeurile din construcţii şi demolări generate până în prezent nu au fost reutilizate/reciclate sau supuse unei proceduri de valorificare materială“, se arată în comunicatul Gărzii de Mediu.

Conform deciziilor etapei de încadrare, la capitolul Protecţia calităţii solului, pag. 14, se trasează ca şi măsură obligatorie “se interzice depozitarea materialelor sau a deşeurilor în afara perimetrului”.

În fapt, Primăria Municipiului Arad nu a urmărit modul în care antreprenorul lucrării a gestionat deşeurile rezultate în urma realizării proiectului, deşi această obligaţie îi revine conform Legii 211/2011 şi a actelor de reglementare emise pentru proiect. În plus, faţă de condiţiile care au fost impuse prin actele de reglementare, s-a constatat că nu sunt respectate în totalitate măsurile trasate prin Deciziile etapei de incadare cu privire la interzicerea depozitarii materialelor sau a deşeurilor în afara perimetrului şantierului, cu privire la obligaţia de umectare periodică a şantierului şi a materialelor din incinta şantierului pentru a prevenii poluarea atmosferei şi cu privire la interdicţia de diminuare a spaţiilor verzi de pe raza municipiului.

Ca urmare a acestor constatări, Primăriei Municipiului Arad i-a fost aplicată o sancţiune contravenţională şi o sancţiune complementară de sistare completă a lucrărilor de construire până la remedierea deficientelor constatate în şantier şi în zonele în care au fost abandonate deşeurile.

De asemenea, au fost impuse măsuri pentru remedierea deficientelor constatate şi pentru a preveni acţiuni ulterioare care pot genera disconfort pentru cetăţeni, sau  eventuale poluări ale factorilor de mediu.

Facebook Comments