Frumusețea de „a fi și a merge împreună”

by Dana B.

 Celebrarea liturgică din 16 iulie 2017, înscrisă în atmosfera pascală a duminicii, a avut un caracter eclezial și istoric, dar și unul particular. Arhiepiscopia Ortodoxă a Aradului marchează o nouă etapă în devenirea ei pastorală și misionară prin instalarea unui nou episcop vicar, Preasfinția Sa, Preasfințitul Părinte Dr. Emilian Crișanul.

Creștinul de astăzi, apropiindu-se de istoria Eparhiei Aradului, nu poate să nu descopere modul în care credința transformă mereu omul, îl înnobilează și-l ajută să ducă începutul lui Dumnezeu înainte. Predecesorii noștri au dus pe aceste locuri o adevărată perseverență pentru identitate și mărturie, iar creștinii de astăzi trebuie să continue acest efort, fără să uite trecutul și fără să rămână doar la contemplarea lui pasivă, ci simțindu-se martori și, în același timp, creatori activi ai istoriei ortodoxe în Arhiepiscopia Aradului.

Iisus Hristos este prezent în Biserica Sa din Arhiepiscopia Aradului, comunitate locală care se bucură astăzi de minunate realizări sub păstorirea și îndrumarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu. În îndelungata și bogata Sa arhipăstorire, au fost consacrate altarelor sute de tineri, au fost ctitorite catedrale, biserici și mănăstiri, au fost temeluite instituțiile de învățământ teologic preuniversitar și universitar arădene. Dar cea mai importantă realizare a Înaltpreasfinției Sale a fost și este minunatul popor al lui Dumnezeu, care cinstește, iubește și slujește Biserica. Așadar, în duhul sărbătoresc al instalării unui nou episcop vicar mărturisim și repetăm un crez blibic: Nu te teme turmă cuvântătoare! Rolul tău a fost și este mare!

Comunitatea ortodoxă din Arad a avut și are în istoria sa distinși ierarhi, sfinți Păstori, care toți împreună realizează ca într-un mozaic, chipul lui Hristos, Bunul Păstor și Trimisul Tatălui. Asupra acestei icoane vii ne îndreptăm privirea, pentru că ei i se adaugă și noul episcop, Preasfințitul Părinte Emilian, la începutul unei noi etape pe care Providența divină o deschide în fața noastră, pentru ca fiecare dintre noi să fie tot mai profund angajat ca slujitor al Evangheliei, nădejdea lumii, pentru a experimenta treptat și mai intens necesitatea și frumusețea de „a fi și a merge împreună”.

Preasfințitul Părinte Episcop Emilian Crișanul are pregătirea teologică, experiența administrativă și pastoral-culturală pentru a face să strălucească frumusețea Evangheliei, compediu al iubirii dumnezeiești, în fața turmei încredințată spre păstorire. Are ethos-ul pentru a oferi întregului popor o clară mărturie de sfințenie, iar prin activitatea Sa liturgic-misionară va învedera epifania lui Hristos și iubirea Sa milostivă. Experiența Sa sacerdotală îi este izvor de generozitate și măreție sufletească, dând un nou elan slujirii Sale sfinte. În numele poporului lui Dumnezeu îi dorim ca ministerul Său pastoral să contribuie la strălucirea în continuare pe aceste meleaguri a luminii sfinte a lui Hristos.

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, învățătoarea desăvârșitei comuniuni cu Fiul lui Dumnezeu, să-l sprijine și să-l ocrotească în misiunea pe care este chemat să o împlinească. Fie ca slujirea Sa să fie întotdeauna inspirată și asistată de Maica Domnului. Ea strălucește în toate timpurile la orizontul Bisericii și al lumii, ca un semn al mângâierii sufletești și al nădejdii sigure. Iar dacă în slujirea Sa episcopală vor fi momente mai grele, Preasfinția Sa va avea mereu sprijin și model pe Domnul Iisus Hristos, care aflându-Se în Ghetsimani S-a rugat cu acele cuvinte purtătoare de biruință „Tată. Toate sunt cu putință la Tine” (Abba. Kolet Kei’ Hu). Preasfinției Sale, Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, „εις πολλά έτη”.

Arhim. Teofan Mada

Facebook Comments