(FOTO) Învățământul teologic arădean și-a serbat ocrotitorii spirituali. Mesajul PS Emilian pentru elevi, studenți, profesori și preoți

by Dana B.

Adunați în comuniunea Sfintei Liturghii oficiate de un sobor de preoți și diaconi condus de Preasfințitul Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, în Catedrala Veche din Arad, atât credincioșii prezenți cât și toți cei aflați sub cupola învățământului teologic arădean i-au prăznuit, astăzi, pe Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, ocrotitorii spirituali ai școlilor de teologie ortodoxă din întreaga lume. Credincioși, elevi, studenți, profesori și preoți, aflați în împreună-rugăciune pentru a-i serba pe cei anume rânduiți a lumina învățăceii într-ale teologiei cu ”razele dumnezeieștilor învățături”.

Cum ziua de 30 ianuarie, ziua prăznuirii Sfinților Trei Ierarhi, este o zi cu o deosebită încărcătură teologică și spirituală pentru Ortodoxie, cu atât mai necesar a fost ca, astăzi, să se sublinieze în mod deosebit importanța armoniei dintre cuvânt și faptă. Astfel, dacă în predica ținută de Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae Tang s-au evocat figurile patristice ale celor Trei Mari Ierarhi, în cuvântul de învățătură transmis preoților, profesorilor, elevilor, studenților și credincioșilor de către Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Aradului s-au evidențiat trei devieri, atât de actuale, ale comportamentului creștin (păcate), tratate de Sfinții Trei Ierarhi, și anume: clevetirea, simonia și lipsa bunului-simț.

Clevetirea sau vorbirea de rău a oamenilor este foarte periculoasă și aducătoare de suferință. Întâlnim această practică, din păcate, chiar și în mediul teologic – studențesc și în cel bisericesc. Să încetăm a cleveti aproapele, a defăima oamenii din jurul nostru, indiferent de funcția ocupată și asta pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur ne arată că „defăimătorul, într-adevăr, sfâșie si mănâncă pe aproapele său”, iar „Cel ce învață a disprețui pe preot, cu timpul Îl va disprețui și pe Dumnezeu”.                         

  Cu privire la păcatul simoniei, să fim atenți în a nu acuza fără temei. Sfinții Trei Ierarhi condamnă acest păcat și au exclus din cler pe cei acuzați si dovediți de simonie. Aveți încredințarea că în Arhiepiscopia Aradului nu se practică simonia, chiar dacă în trecut se vorbea de asemenea cazuri. Atenție, dragi studenți si părinți profesori, nu colportați asemenea zvonuri! Preoția este cea mai sublimă slujire a Lui Dumnezeu. „Să nu fim traficanți de Hristos”, ne învață Sfinții Trei Ierahi.        

 Tot ei, ne învață să fim creștini cu bun-simț! Studenți cu bun-simț, preoți cu bun-simț, profesori cu bun-simț! Constatăm cu îngrijorare că există o mare lipsă de bun-simț la toate categoriile sociale. Și cum am putea spera la o schimbare în bine când, chiar în comportamentul unor studenți, observăm lipsa respectului față de propriii profesori, față de semeni, față de ierarhie…?!?        

Având în fața sufletului și a minții învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur care ne îndeamnă ca „Fiecare lucru făcut de noi să fie făcut cu multă cuviință” să luăm aminte și să fim convinși, ca slujitori ai Bisericii Lui Hristos (fie că suntem elevi, studenți, profesori sau slujitori ai Sfintelor Altare), că a ne ține departe de clevetire, de simonie și de lipsa bunului-simț, este o datorie pe care o avem în fața Lui Dumnezeu. Este o datorie ca educația creștină și învățătura Bisericii să fie pusă în practică.

Să nu uităm nicio clipă învătătura aceluiaș Ierarh care ne spune că „Laboratorul care reumanizeză pe omul creștin este Evanghelia și Biserica„!”, a fost mesajul Preasfințitului Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Într-un firesc al ”Liturghiei după Liturghie”, elevii, studenții, profesorii și preoții, împreună cu Preasfințitul Emilian au mers de la Catedrala Veche la Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” din Arad, unde, în sala de festivități, s-au părtășit de noi luări de cuvânt dar și de un program spiritual-cultural menit a marca o zi în care, după modelul prieteniei dusă până la pragul sfințeniei de cei Trei Mari Sfinți Ierarhi, noi toți am putea descoperi că, înlocuind cele trei devieri comportamentale anume aduse în prim-planul cuvântului de învățătură al zilei, cu cuvântul bun, dreptatea și decența, ni s-ar deschide bucuria clădirii unor prietenii care să ne aștearnă în față Calea unei vieți mai tihnite, puse în Dumnezeu, și, astfel, de ce nu, a unei societăți mai sănătoase.

La final, Părinții Profesori, studenții și elevii au fost felicitați de Preasfințitul Emilian Crișanul pentru lucrarea liturgică, didactică și teologică în sânul Bisericii Ortodoxe.

La mulți ani și bună luminare!

 

Pe apărătorii și luminătorii Bisericii creștinești, pe învățătorii cei mari și înfrânătorii zâzaniilor diavolești, pe surpătorii eresurilor, pe stâlpii cei neclintiți ai Bisericii, podoabele cele mai alese ale ierarhilor și întocmai cu apostolii, și ai lumii învățători, pe marele Vasile cel cu dumnezeiască minte; pe Grigorie, cel cu dulce glas; și pe Ioan, luminătorul a toată lumea, să-i lăudăm credincioșii din toată inima și să le cântăm: Bucură-te, treime de arhierei mult-lăudată!”(Condacul 1, Acatistul Sfinților Trei Ierarhi)

Facebook Comments