Examenul de titularizare: rata de promovabilitate în județul Arad este de 81,84%

by Florian Popa

Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2020 (înainte de înregistrarea contestațiilor).

La nivelul județului Arad, rata de promovabilitate (candidați care au obținut note peste 5) este de 81,84%.

Situația detaliată se prezintă astfel:

Nr candidați înscriși Prezenți Retrași Absenți Lucrări evaluate lucrari anulate
681 630 49 51 578 3
 

 

 

Nr candidați Procent
Note sub  5 105 18,16%
Note între 5 și 7 160 27,68%
Note peste 7 313 54,16%
Note peste 9 71 12,28%
Note de 10 4 0,69%

 

Note de 10:

Disciplina Nr candidati
RELIGIE ORTODOXA 2
ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) 1
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII 1

 

Contestațiile pot fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean sau transmise prin mijloace electronice în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean precum și pe site-ul:  titularizare.edu.ro în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratul școlar  în intervalul 12 – 14 august.

Facebook Comments