Ești proprietar de apartament? Află ce drepturi și obligații ai

by Dana B.
Pentru ca, de multe ori, conflictele dintre administratorii blocurilor si proprietari pornesc din cauza faptului ca nu isi cunosc drepturile si atributiile, Protectia Consumatorului a intocmit o lista cu acestea.
Obligatiile administratorului de bloc sunt acelea sa-si initinteze locatarii, prin afisare la loc vizibil, asupra modului de stabilirea a cheltuielilor curente, dar si sa controleze personalul angajat pentru diverse activitati gospodaresti.

De asemenea, administratorii trebuie sa se asigure de efectuarea eficienta a lucrarilor de intretinere si reparatii ale elementelor proprietii comune, sa verifice contractele de inchiriere dintre asociatia de proprietari si persoanele fizice sau juridice care folosesc spatii din propietatea comuna.

Administratorul nu are numai obligatii, ci si drepturi. Acestea presupun ca pot sa stabileasca termenii in care se vor realiza serviciile de intretinere si de reparatii curente ale bunurilor aflate in folosinta comuna sau individuala (numai daca aceste activitati perturbs folosirea normala a partilor comune), sa citeasca periodic indexul contoarelor individuale, sa treaca la plata „musafirii” care depasesc limita de sedere sau sa inspecteze propietatea individuala, in scopul depistarii si eliminarii unor defectiuni aparute la instalatiile de folosinta comuna.

Cum raspunde administratorul pentru faptele sale?

In cazul in care face fapte in afara legii, administratorul raspunde contaventional, cu amenda de la 200 lei la 2.000 lei, pentru neindeplinirea obligatiilor privind siguranta cladirii si functionarea normala a instalatiilor acesteia sau civil, patrimonial, pentru prejudicierea locatarilor.

Aministratorul poate raspunde si penal, pentru delapidare, prin insusirea si/sau folosirea de bani, valori ori alte bunuri administrate.

Care sunt drepturile proprietarilor?

Fiecare proprietar, indiferent daca face parte sau nu din asociatia de proprietari, are dreptul de a folosi proprietatea comuna in conditiile stabilite de lege, de regulamente ale autoritatilor in drept, dar nici un proprietar nu poate folosi aceasta proprietate astfel incit sa lezeze drepturile sau interesele oricarui alt proprietar.

Fiecare proprietar poate folosi, poate ipoteca sau poate instraina, in deplina libertate, proprietatea imobiliara pe care o detine.

La randul lor, membrii asociatiei de proprietari au urmatoarele drepturi:
– sa participe cu vot deliberativ la adunarea generala a asociatiei de proprietari, sa aleaga si sa fie alesi in structura organizatorica a asociatiei. pentru a beneficia de acest drept, persoana in cauza trebuie sa posede capacitate juridica deplina. minorii si persoanele puse sub interdictie nu pot fi alei in organele de conducere sau de control ale asociatiei de proprietari;

-sa solicite si sa primeasca, ori de cite ori este necesar si motivat, explicatii cu privire la calculul cotei de contributie afisat pe lista de plata si sa conteste, in scris, la comitetul executiv al asociatiei de proprietari, in termen de 10 zile de la afisarea listei, cuantumul stabilit al acestei cote, iar in cazul in care contestatia a fost respinsa, sa se adreseze adunarii generale; contestatia nu suspenda plata contributiei, dar determina, in cazul aprobarii, aplicarea unei proceduri de reglementare ulterioara, in cadrul comitetului executiv sau al adunarii generale a asociatiei de proprietari

– daca o decizie a asociatiei de proprietari este contrara statutului, acordului de asociere, legilor sau este de natura sa produca daune considerabile unei minoritati a proprietarilor, orice proprietar poate actiona in justitie valabilitatea respectivei decizii, in termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia;

-sa solicite, in baza unei cereri catre presedintele asociatiei de proprietari, diminuarea temporara a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei (reducerea cheltuielilor de intretinere, dar nu si a cheltuielilor comune), daca lipsa din apartament este de cel putin 15 zile calendaristice pe luna;

– sa puna intrebari si sa solicite explicatii comitetului executiv, referitoare la activitatea asociatiei de proprietari;

– sa beneficieze, cind este cazul, de toate facilitatile rezultate in urma activitatilor desfasurate de asociatia de proprietari, in functie de cota-parte de proprietate si de gradul de implicare;

– sa participe la activitatile lucrative ale asociatiei, benevol, in functie de capacitatile profesionale;

– sa beneficieze de garantii morale si materiale, stabilite de adunarea generala a asociatiei de proprietari, pentru initiative personale, finalizate, in folosul asociatiei de proprietari;

– sa prezinte spre rezolvare probleme specifice asociatiei de proprietari sau probleme deosebite, care nu au putut fi solutionate pe cale obisnuita, si sa participe activ la actiunea de solutionare.

Sursa: ziare.com
Facebook Comments