Dorința de conectivitate virtuală. Activități educative la Școala Gimnazială „Avram Iancu”

by Dana B.
Peste o sută de copii din clasele a VII-a și a VIII-a din cadrul Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Arad au participat la două activități educativ-preventive. Atelierile spiritual-formative s-au bucurat de participarea unor reprezentanți ai DGASPC Arad, Inspector Raluca Gheorghe și Inspector Roșca Sorin, precum și reprezentanți ai IPJ Arad, Agent șef adj. Tocan Ciprian.
Activitățile, derulate în Sala Festivă a școlii, au avut ca scop prevenirea victimizării tinerilor, a savârșirii unor fapte care intră sub incidența Codului Penal, a riscurilor la care se pot expune în mediul online prin acceptarra așa numitelor „prietenii” cu persoane necunoscute și chiar rău intenționate. S-au dezbatut pe larg și aspecte legate de influența negativă a unor anturaje asupra viitorului elevilor precum și identificarea modalităților de prevenire a tuturor provocărilor.
Biserica ne îndeamnă să fim foarte atenți să nu trivializăm niciodată conceptul și experiența prieteniei. Ar fi trist dacă dorința noastră de a susține și dezvolta prietenii online ar avea ca și cost disponibilitatea noastră de a interacționa cu familiile noastre, cu vecinii noștri și cu cei cu care ne întâlnim în realitatea cotidiană, la locurile noastre de muncă, la școală și în timpul liber. Dacă dorința de conectivitate virtuală devine obsesivă, consecința psihologică imediată este izolarea persoanei, ce întrerupe interacțiunea socială reală. Acest lucru ajunge apoi să deterioreze și obiceiurile de odihnă, tăcere și reflecție, toate necesare pentru o creștere umană sănătoasă.
De fapt, noile tehnologii, împreună cu progresele pe care le aduc, pot face interschimbabile adevăratul și falsul, pot să inducă la confundarea realului cu virtualul. În afară de toate acestea, reluarea unui eveniment fericit sau trist poate să fie consumat ca spectacol și nu ca prilej de reflecție.
Căutarea căilor pentru o autentică promovare a omului trece atunci pe planul al doilea, pentru că evenimentul este prezentat în principal pentru a trezi emoții. Aceste aspecte sună ca un semnal de alarmă: invită să se ia în considerare pericolul ca virtualul să îndepărteze de realitate și să nu stimuleze la căutarea adevăratului, a adevărului.   Arhim. Teofan Mada
Facebook Comments