DOREL CAPRAR: UNIUNEA ECONOMICA SI MONETARA, IN FRUNTEA PRIORITATILOR PENTRU ACEST AN A COMISIEI PENTRU AFACERI EUROPENE

by Sida Voicu

Deputatul PSD Dorel Căprar, membru al Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor, subliniază importanţa sincronizării priorităţilor României, în plan legislativ, cu cele ale Uniunii Europene. Obiectivul primordial comun rămâne fără îndoială implementarea treptată a conceptului de Uniune economică și monetară. „Pe lângă obiectivul de bază, programul de lucru al Comisiei Europene va viza în 2014 şi aspecte legate de creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, alături de un pachet de măsuri coerente pe linie de justiţie şi securitate. Nu în ultimul rând, eforturile se vor concentra spre elaborarea unui cadru legislativ european comun pentru a facilita realizarea unui echilibru între cerere şi ofertă pe piaţa forţei de muncă a Uniunii, în vederea promovării unui nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă. În calitate şi de membru al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic am analizat, alături de colegii mei propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a legislaţiei prezente, referitoare la cotele de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității. Ţinta finală este pe lângă protecţia mediului înconjurător şi a sănătăţii cetăţenilor obținerea unui sistem energetic la nivel UE mai durabil, mai sigur și mai competitiv și pentru a asigura că după 2020, UE se încadrează pe traiectoria stabilită în vederea atingerii obiectivelor privind clima și energia”, a afirmat deputatul PSD, Dorel Căprar

Facebook Comments