Direcţiile de Asistenţă Socială din Regiunea Vest au la dispoziție 78 de milioane de euro

by Andreea Radu

A fost lansat apelul 2 de proiecte pe Axa Prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale” din cadrul Regio – Programul Operaţional Regional 2014-220, pentru infrastructura destinată grupului vulnerabil „copii”.

Alocarea financiară naţională este de 78,78 mil. euro, din care 55,15 mil. euro reprezintă contribuţia FEDR şi 23,63 mil. euro contrapartida naţională. Cererile de finanţare pot fi depuse în perioada 01.03.2019 – 01.07.2019.

Solicitanţi eligibili sunt Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) de pe Lista elaborată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie pentru implementarea planurilor de dezinstituţionalizare (disponibilă la link-ul: http://www.copii.ro/anpdca-content/uploads/2019/01/Lista-Centrelor-de-plasament-eligibile-pentru-inchidere-1.pdf).

În Regiunea Vest, este vorba despre:

DGASPC Arad – Centrul de recuperare şi reabilitare pentru copii cu dizabilităţi Arad, Centrul de Plasament „Oituz” Arad, Centrul de Criză Arad, Centrul de Plasament Zădăreni;

DGASPC Caraş-Severin – Centrul „Bunavestire” Caransebeş-Modulul Centrul de plasament pentru copii cu dizabilităţi, Centrul „Speranţa” Reşiţa-Modulul Centrul de plasament, Centrul „Casa Noastră” Zăgujeni- Modulul Centrul de plasament;

DGASPC Hunedoara – Centrul de plasament Brad, Casa familială pentru copilul cu dizabilităţi Hunedoara, Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi Hunedoara, Centrul de plasament Lupeni;

DGASPC Timiş – Centrul de plasament Găvojdia, Centrul de plasament Lugoj, Serviciul de îngrijire de tip rezidenţial pentru copilul cu dizabilităţi din cadrul Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru copilul cu handicap Lugoj, Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilităţi Recaş, Serviciul de îngrijire de tip rezidenţial din cadrul Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru copii Timişoara.

Investiţiile eligibile se referă la: construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidenţială, destinată copiilor (centre de zi pentru copii/ de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii) şi construcţia/ reabilitarea/modernizarea/ dotarea de case de tip familial pentru copii.

Se vor finanţa centrele de zi care vor furniza servicii de suport atât pentru copii care părăsesc centrele rezidenţiale, ca urmare a dezinstituţionalizării, cât şi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de familie din comunitate.

Infrastructura de dezinstituţionalizare se referă la case de tip familial. Se vor finanţa case de tip familial în care vor fi îngrijiţi copiii proveniţi din centrele de plasament închise, pentru care nu au putut fi identificate alte soluţii.

Direcţiile pot încheia parteneriate cu: unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public aflate în subordinea UAT şi care desfăşoară activităţi în domeniul social; entităţi de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale (asociaţii, fundaţii, unităţi de cult).

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă – 1.000.000 euro. Finanţarea se va face în ordinea depunerii proiectelor, pe principiul „primul venit, primul servit”.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a publicat Ghidul specific pentru apelul de proiecte nr. 2 – Axa 8, Prioritatea de Investiţii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil – copii.

Condiţiile de finanţare sunt menţionate în ghidul disponibil pe site-ul www.inforegio.ro şi pe site-ul ADR Vest: https://adrvest.ro/8-3-c-grup-vulnerabil-copii-apelul-2/.

În cadrul primului apel de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C: Grup vulnerabil: copii, la nivelul Regiunii Vest au fost depuse 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,85 milioane euro, aflate în precontractare.

Facebook Comments