Din puțul gândirii lui Bibarț: Nivelul taxelor și impozitelor rămâne la fel, dar… crește cu 5 la sută

by Florian Popa

Consiliul Local al Municipiului Arad a fost convocat joi, 22 decembrie 2022, în ședință ordinară. Cu acest prilej a fost aprobat și proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.

Nivelul taxelor și impozitelor locale a rămas la același nivel, cu precizarea pe care o facem în fiecare an,  că unele capitole se majorează cu rata inflației din anul precedent, în situația noastră cu 5,1%. Deși bugetul are foarte mare nevoie de bani, suntem consțienți că în această perioadă complicată nu putem să ne gândim la o majorare a dărilor locale.”, a declarat primarul Călin Bibarț.

În proiectul de hotârâre adoptat azi a fost inserată și o procedură nouă referitoare la acordarea facilităților la plata impozitului proprietarilor de clădiri ale căror fațade au fost renovate.

Astfel, de scutire de la plata impozitului pe clădiri beneficiază proprietarii clădirilor care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art.456 alin. (1), lit. x) din Legea nr.227/2015 actualizată.

Pentru a beneficia de această facilitate, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

– să se realizeze lucrări de intervenţie la anvelopa clădirii și altele decât cele la faţada stradală şi/sau principală;

– lucrările de intervenţie trebuie să fie realizate în baza unei autorizații de construire;

– pe fațada principală/stradală a clădirii să nu fie amplasate instalații de climatizare și/sau cabluri de telecomunicații sau orice altfel de cabluri;

– în clădire să nu se desfășoare activități economice.

Scutirea se acordă pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere din 1 ianuarie a anului următor celui în care se efectuează recepţia la terminarea lucrărilor, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

Atenție, însă! În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

Înlesnirile la plată se acordă pe baza cererilor şi a documentelor depuse la Direcţia Venituri. Cererea va fi însoţită de următoarele documente, în copii certificate pentru conformitate cu originalul:

– buletin/ carte de identitate a solicitantului;

– autorizaţia pentru executarea lucrărilor de construire, emisă în condiţiile legii sau indicarea numărului și a datei autorizației de construire;

– procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii sau indicarea numărului și a datei procesului-verbal de recepţie.

Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, include și procedura de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitului pentru clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate.

În acest caz, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri proprietarii clădirilor pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate.

Pentru a beneficia de această facilitate, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

– să se realizeze lucrări de intervenţie la anvelopa clădirii;

– lucrările de intervenţie trebuie să fie realizate în baza unei autorizații de construire;

– clădirile să fie edificate înainte de anul 1945;

– pe fațada principală/stradală a clădirii să nu fie amplasate instalații de climatizare și/sau cabluri de telecomunicații sau orice altfel de cabluri;

– în clădire să nu se desfășoare activități economice.

Scutirea se acordă pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere din 1 ianuarie a anului următor celui în care se efectuează recepţia la terminarea lucrărilor, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

Înlesnirile la plată se acordă pe baza cererilor şi a documentelor depuse la Direcţia Venituri.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente, în copii certificate pentru conformitate cu originalul:

– buletin/ carte de identitate a solicitantului;

– autorizaţia pentru executarea lucrărilor de construire, emisă în condiţiile legii sau indicarea numărului și a datei autorizației de construire;

– procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii sau indicarea numărului și datei procesului-verbal de recepţie.

– documentul care să ateste anul vechimii clădirii, dacă în evidența organului fiscal local clădirea figurează ca fiind edificată după anul 1945.

Facebook Comments