Din 1 martie încep depunerile la ANAF a declarațiilor activităților economice

by Adrian Pavel

Începând cu data de 01.03.2022, contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoane fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent sunt obligați să transmită organului fiscal central cereri, înscrisuri sau orice alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

În situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul  mijloacelor  electronice  de  transmitere  la  distantă  a  cererilor,  înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central in format letric, nu vor fi luate in considerare.

Informații suplimentare privind înregistrarea în Spațiul Privat Virtual găsesc pe site-ul
www.anaf.ro la următorul link:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/inreg_inrol_pf_pj_spv.

Facebook Comments