DEPUTATII DE ARAD STEFAN DALCA SI ION SCHEAU AU FOST DECLARATI INCOMPATIBILI

by Cosmin Mihuta

Agenția Națională de Integritate a constatat în cazul a 32 parlamentari (22 deputați și 10 senatori) încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, precum și posibila săvârșire a infracțiunii de fals în declarații. Printre cei 32 se află şi doi parlamentari de Arad, deputaţii PP-DD Ion Scheau (între timp trecut la PSD) şi Stefan Dalca.

Dalca Ștefan Petru, deputat PP-DD, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 decembrie 2012 — 12 februarie 2013, întrucât a deținut, simultan, funcția de deputat și calitatea de administrator la S.C. MERCRO S.R.L.

Șcheau Ion, deputat PSD Arad, se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 20 decembrie 2012, întrucât deține, simultan, funcția de deputat și calitatea de administrator la S.C. SUCCESS MINDSET S.R.L.

Cei doi au fost informaţi despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Potrivit Legii 176/2010, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al […] incompatibilității constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum și interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective.

De asemenea, conform dispozițiilor art. 326 din Codul Penal al României, ‘Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă’.

Facebook Comments