DAS Arad organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant

by Cristian Dobre

Direcţia de Asistenţă Socială Arad organizează concurs în data de 11.12.2018 ora 10, proba scrisă şi în data de 13.12.2018, orele 10, proba interviu, la sediul instituţiei din Arad, str. Calea Radnei, nr. 250, în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a următoarei funcţii publice de execuţie vacante:

  • funcţia publică de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Juridic

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999-privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare.

Cerinţe specifice ocupării funcţiei publice:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,      absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul juridic, respectiv specializarea drept;

– minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Dosarele de concurs, întocmite în conformitate cu prevederile art. 49 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificările și completările ulterioare, vor fi preluate de secretarul comisiei de concurs la sediul instituţiei, la Compartimentul Resurse umane, în perioada 09.11.2018-28.11.2018,  între orele 9 -12.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

-adresa de corespondență: Arad, calea Radnei nr. 250

-telefon: 0257220212

-adresa de e-mail: resurse.umane@dasarad.ro

Persoana de contact: Kiss Carina- consilier Compartiment Resurse umane;

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, conţinutul dosarului de înscriere la concurs și alte date necesare desfășurării concursului se afişează la sediul instituţiei  şi pe site-ul instituţiei www. dasarad.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0257/220212 și la Compartimentul Resurse umane.

 

Facebook Comments