Conducerea Direcției de Asistență Socială Arad și-a prezentat raportul pe 2022

by Andreea Radu

Pe parcursul anului 2022 au fost realizate o serie de evenimente și acțiuni organizate de către serviciile Direcției de Asistență Socială Arad, astfel:

 • Diseminarea rezultatelor proiectului “A Mental Trainer to Empower Your Super Ability”, proiect finanțat prin Programului Erasmus+, număr proiect 2020-1-RO01-KA202-079780. Prin implementarea și rezultatele obținute, proiectul și-a propus să sprijine persoanele cu dizabilități și să faciliteze incluziunea acestora în domeniul sportului și al activității fizice prin introducerea unui model de competențe pentru o nouă calificare, cea de „antrenor mental pentru sportivii cu dizabilități”. Instrumentele elaborate în cadrul proiectului sunt disponibile publicului larg pe site-ul proiectului mental-trainer.eu

Obiectivele proiectului nostru pot fi rezumate după cum urmează:

 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la incluziunea persoanelor cu dizabilități în domeniul sportului
 • Elaborarea unei metodologii pentru consolidarea gradului de ocupare și incluziune în domeniu sportului și activităților fizice
 • Dobândirea de noi competențe în cadrul unei noi calificări, cea de antrenor mental pentru sportivii cu dizabilități
 • Îmbunătățirea performanțelor sportivilor cu dizabilități și creșterea stimei de sine
 • Promovarea voluntariatului în cadrul Direcției de Asistență Socială Arad. In acest sens instituția noastra își manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari în temeiul art. 9 din Legea nr.78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România pentru următoarele servicii:

–           Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Arad

–           Complex Curcubeu

 • Direcția de Asistență Socială Arad ofera din luna mai servicii stomatologice gratuite pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială: parinții/familia extinsă a copiilor beneficiari în cadrul Complexului ”Curcubeu”, pensionari beneficiari ai pensiei minime garantate, persoane fără venituri sau cu venituri reduse, beneficiari ai venitului minim garantat, ai alocației pentru susținere a familiei si persoane fără adăpost.
 • Am reluat evenimentul Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice.
 • Specialiști din cadrul Direcției de Asistență Socială au participat la intâlnirea anuală AMR – Corpul profesional al specialiștilor în servicii sociale, unde s-au discutat propunerile de modificare a Legii 292/2011 privind asistența socială.

 

Activitatea pe servicii

 

SERVICIUL  AUTORITATE TUTELARĂ

 

Activitatea serviciului se desfăşoară pe două paliere, respectiv consilierea care se realizează la sediul serviciului şi verificarea în teren a condiţiilor de locuit.

În registrul de evidență a corespondenței Serviciului Autoritate tutelară au fost înregistrate în anul 2022 un număr de 1168 solicitări.

Nr. crt. Denumirea activităţilor Numărul beneficiarilor
 Acţiuni civile în vederea instituirii curatelei pentru persoanele bolnave 23
Servicii de consiliere a persoanelor bolnave în vederea instituirii curatelei 23
Anchete sociale la solicitarea instanţei judecătoreşti

în vederea instituirii curatelei – total

129
Servicii de consiliere a persoanelor bolnave în vederea instituirii curatelei 129
Dispoziţii privind încuviinţarea acceptării moştenirii de către minori 27
Dispoziţii privind încuviinţare acte juridice pentru minori 26
Anchete psihosociale de divorţ

– fișe de consiliere

– rapoarte de vizită

514

419

474

Consiliere psihologică a minorilor ai căror părinți divorțează/stabilesc, modifică programul de vizită 515
Anchete sociale în urma sesizărilor după divorţ 5
Anchete sociale la solicitarea instanţei judecătoreşti în vederea instituirii tutelei pentru persoanele bolnave 2
Rapoarte de monitorizare cu privire la dosarele de tutele

minori

48
Anchete sociale pentru punere sub interdicţie şi pentru expertiză medico-legală 14
Inventar bunuri persoane adulte aflate sub tutelă 1
Anchete sociale pentru ajutor judiciar sau scutire taxă 4
Anchete sociale pentru indemnizaţie creştere copil/stimulent inserție 157
Consilierea persoanelor vârstnice in vederea încheierii contractelor de întreținere 21
Asistenţa persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere 21
Contestaţii/sesizări contracte de întreţinere persoane vârstnice 3
Anchete psihosociale în vederea delegării temporare a autorităţii părinteşti 17
Anchete diverse 13
Anchete “50 ani  de căsătorie” 52
Rapoarte săptămânale privind activitatea serviciului 52
Diverse servicii de informare –  relații cu publicul        8208

 

 

SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE

 

Obiectivul principal al serviciului îl constituie sprijinirea persoanelor aflate în stare de risc social, prin acordarea de prestații specifice, în conformitate cu legislația națională în vigoare.

Atribuțiile  principale sunt  legate  de  punerea  în  aplicare  a  legislației naționale privind prestațiile (beneficiile) sociale acordate la nivelul administrației publice locale.

 

Solicitări înregistrate:

Nr.

crt.

Domeniu Beneficiari Observații
Asistenți personali 493 nr.max.dosare aprobate pe lună
Indemnizații persoane cu handicap 1230 nr.max.dosare aprobate pe lună
Roviniete 327 nr.total
Indemnizații/stimulente creștere copil 1999 nr.total
Alocații de stat 1396 nr.total
VMG 84 nr.max.dosare aprobate pe lună
Alocația de susținere a familiei 73 nr.max.dosare aprobate pe lună
Ajutor de urgență 1 nr.total
Ajutor înmormântare 5 nr.total
Tichete sociale 10 nr.total
Tichete ”Sprijin pentru România” 5 nr.total
Tichete cuplu mamă – nou născut 8 nr.total
Ajutor încălzire – cereri Legea 226 2464 nr.total
Supliment pentru energie 1756 nr.total
Înhumări 11 nr.total
Cereri ancheta comisie handicap 2889 nr.total
Dosare comisie handicap 1773 nr.total
Note de audiență 0 nr.total
Corespondență diversă 1383 nr.total
Adeverințe 160 nr.total
Anchete sociale 8383 nr.total
Proiecte de dispoziții ale primarului 1477 nr.total
TOTAL 24.450  
     

          SERVICIUL  PROTECŢIA COPILULUI ȘI FAMILIEI   

                                              

Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei coordonează activitatea:

 • Compartimentului Prevenirea și Combaterea violenței domestice
 • Compartimentului Monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate
 • Biroului Integrare Socială pentru Copii şi Tineri:
  • Centrului de Reabilitare Socio-profesională „Creativ”
  • Compartimentului Activităţi Protejate „Clăbucet”
  • Centrului Social cu Destinaţie Multifuncţională
 • Complexului „Curcubeu”
Nr. Crt. Denumirea serviciilor/prestaţiilor sociale oferite Numărul cererilor înregistrate/rezolvate
1. Monitorizare – post divorţ /program vizită 4
2. Anchete sociale pentru copiii încadraţi în grad de handicap 643
3. Contracte  cu familia copilului cu dizabilităţi 643
4. Factorii de mediu pentru copiii încadaraţi în grad de handicap 643
5. Rapoarte de monitorizare a copilului cu dizabilităţi 1286
6. Anchete sociale solicitate de către D.G.A.S.P.C. 479
7. Rapoarte de monitorizare solicitate de către D.G.A.S.P.C 87
8. Anchete sociale pentru programul Bani de liceu şi burse medicale, sociale 12
9. Anchete sociale pentru orientare şcolară 285
10. Factori de mediu pentru orientare şcolară 285
11. Numărul famililor aflate în evidenţa SPAS cu părinţii plecaţi în străinătate 347
12. Anchete sociale către centru de criză din cadrul D.G.A.S.P.C. 8
13. Anchete sociale solicitate de către AJPIS Arad 7
14. Anchete sociale solicitate de către instituţii din alte judeţe 32
15. Diverse / alte sesizări 77
16. Anchete sociale solicitate de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Arad – UPU-Medicina Legala. 3
17. Anchete sociale pentru minori infractori solicitate de către Poliţie şi Medicină Legală 2
18. Informarea cuplurilor care aniversează 50 ani de căsătorie. 77
19. Servicii oferite tinerilor cu diferite tipuri de dizabilităţi, terapie ocupaţională în vederea formării diferitelor deprinderi practice pt. o viaţă independent “CREATIV” 20
20. Servicii oferite tinerilor proveniţi din instituţiile de ocrotire cazaţi în C.S.D.M 15
21. Servicii oferite în cadrul Complexului social intercultural „Curcubeu” pentru copiii din familii defavorizate, copii cu risc de abandon şcolar 76 copii
22. Cerinţe Educative Speciale 33
23. Factori de mediu (CES) 33
24. Programul „ Ia-mă acasă” 13
25. Consiliere Psihologică 275
26. Intervenții în cazurile de violenţă domestică, a echipei mobile din cadrul DAS Arad. 60
27. Adrese referire către DGASPC a cazurilor de violenţă domestică până la 31.12.2020/2021 60
28. Anchete sociale către Centrul de Criză din cadrul DGASPC pentru victimele violenței domestice. 3
29. Fișele convorbirilor purtate cu victimele  ulterioare intervenției echipei  mobile până la 31.12.2020/2021 99
30. Anchete sociale către Serviciul Intervenție în Regim de Urgență Situații de Abuz Neglijare și Violență Domestică din cadrul DGASPC 15
31. Anchete Sociale către Centrul de consiliere și semnalare a situaților de urgență în domeniul asistenței sociale DGASPC 30
32. Anchete sociale solicitate de Judecătoria Arad 1
33. Hotărâri comisie DGASPC Arad 17
34. Anchete/Adrese către Avocatul Poporului 4
35. Anchete/Adrese Centrul Multifuncțional de consiliere și educație 6
36. Anchete/Adrese Serviciul  pentru prevenirea marginalizării sociale, trafic, migrație și repatrieri 1
37. Anchete sociale solicitate de către Poliția Municipiului Arad 3
38. Medicina școlară și universitară Activități zilnice specifice cabinetelor medicale școlare în cele 82 de unități de învățământ arondate cabinetelor (triaj, consultații, examinări periodice, raportări, etc.)
39. Medicina școlară și universitară Asigurarea asistenței medicale pe parcursul desfășurării olimpiadelor școlare și a examenelor de capacitate și bacalaureat
40. Acțiuni de educație pentru sănătate desfășurate în unitățile de învățământ din municipiul Arad Campanie pentru prevenirea fumatului, a consumului de alcool, droguri și a substanțelor etnobotanice – 252 ore

Norme de igienă individuală și în colectivitate – 195 ore

Prevenirea infecțiilor respiratorii/O respirație corectă în timpul efortului fizic – 102 ore

Stil de viață sănătos – nutriție sănătoasă, importanța odihnei, mișcare și sănătate – 4003 ore

Prevenirea viciilor de postură – 123 ore

Prevenirea bolilor cu transmitere sexuală – 87 ore

Prevenirea bolilor infecto-contagioase – 332 ore

Sanitarii pricepuți/Norme de prim ajutor – 1055 ore

Pubertatea – 20 ore

Revenirea accidentelor – 66 ore

Prevenirea bolilor cu transmitere digestivă – 30 ore

Efectele nocive ale sedentarismului, reducerea timpului petrecut la calculator/sănătatea vizuală – 103 ore

Rolul somnului și importanța odihnei – 50 ore

Importanța hidratării corecte – 45 ore

Sănătatea orodentară  – 216 ore

41. 7 Cabinete stomatologice școlare și universitare Consultații – 5844

Intervenții/tratamente – 1050

Ore de educație pentru sănătate – 963

42. Campanie desfășurată pentru copiii Complexului Curcubeu prin cabinetele stomatologice școlare – Dinți sănătoși copii fericiți 4 întâlniri – 55 de pacienți

 

 

SERVICIUL  PROTECŢIE  PERSOANE  CU  DIZABILITĂŢI

 

Serviciul Protecţie persoane cu dizabilităţi se adresează persoanelor/familiilor vulnerabile, persoanelor/familiilor aflate în risc socio-medical de pe raza municipiului Arad.

 • Asistenţa medicală comunitară şi medierea sanitară, se adresează întregii comunităţi, în mod deosebit categoriilor de persoane vulnerabile.
 • Compartimentul asistență la domiciliu se adresează persoanelor vârstnice aflate în imposibilitate de a se îngriji. Prioritatea, de a beneficia de serviciile la domiciliu, o au persoanele dependente, care nu se pot îngriji singure şi care nu au susţinător legal.
 • Adăpostul de Noapte se adresează persoanelor adulte, fără adăpost, aflate în stare de risc social.
 • Centrele de zi pentru vârstnici se adresează persoanelor vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare, indiferent dacă au statut de pensionar, aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială.

       În luna Aprilie 2022, SPPD,  a primit atribuții suplimentare și anume sprijinirea și informarea de specialitate a persoanelor refugiate ajunse în municipiul Arad, aflate în situații deosebite datorită conflictului armat de pe teritoriul Ucrainei, prin colaborarea cu instituțiile publice abilitate și societatea civilă.

 

Serviciul protecţie persoane cu dizabilităţi are în subordinea sa patru compartimente:

 1. Compartimentul asistenţă medicală comunitară
 2. Compartimentul asistenţă la domiciliu
 • Compartimentul asistență socială persoane adulte
 1. Adăpostul de noapte

 

În cadrul serviciului, în anul 2022, au fost întocmite următoarele:

Nr. crt. Denumirea serviciilor/prestațiilor sociale oferite Efectuate
1. Fișe sociale întocmite pentru cazurie sociale din Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad și pentru cazurile sociale depistate 20
2. Fișe de evaluare medico-socio-profesională pentru comisia de expertiză medicală 13
3. Efectuarea de anchete sociale, referate, note, informări, corespondență diversă, adrese instituții, diverse, etc.  401
4. Documentația întocmită  pentru încadrarea in grad de  handicap + pensie invaliditate + act de identitate, etc. 24
5. Note telefonice 745
6. Persoane cărora li s-au prestat servicii la domiciliu 3
7. Persoane monitorizate 30
8. Pregătirea documentației – Comisia de internare Cazuri analizate – 112

procese verbale – 17

hotărâri internare – 50

hotărâri externare – 3

hotărâri prelungire internare – 54

răspunsuri și  adrese instituții – 5

anchete sociale – 54

9. Servicii de informare /relații public Registru corespondență – 2600

Relații public – 1020

10. Colaborarea cu ONG-uri, instituții – spitale, poliție, ambulanța, medici de familie, medici specialiști,  în vederea identificării de soluții pentru cazurile gestionate. Această colaborare este permanentă și diferă ca și complexitate de la caz la caz.  Pentru sprijinirea și identificarea de soluții pentru cazurile sociale este nevoie de implicarea tuturor factorilor: asistență socială, asistență medicală, ong-uri, instituții publice, comunitate, asociații de proprietari, etc.  În cursul anului 2022, urmare colaborărilor pe care serviciul nostru le-a avut:

–        15 persoane au fost sprijinite material și financiar prin intermediul ONG-urilor,

–        55 cazuri sociale au fost instumentate urmare sesizărilor și colaborării cu  Compartimentul de Asistență Socială de la UPU – Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

–        Pentru 18 de persoane s-a colaborat cu medicii de familie și medicii specialiști, în sensul că aceste persoane au fost insoțite la investigații și consultații medicale,

–        85 de familii, cazuri sociale, au  primit pachete cu alimente, cu ocazia sărbătorilor de iarnă prin intermediul unui ONG.

11. În luna Aprilie 2022, s-a semnat un protocol de colaborare între instituția noastră și

Asociația Aradul Civic,

Asociația Hora Copiilor,

Asociația Preparandia,

Asociația Liga Studenților UVVG,

Asociația Help With Heart&Hands,

Asociația Gai-Cartierul Nostru,

Asociația Îngeri pentru Suflete,

Asociația Eiva,

Asociația S.V.M. Asociația Voluntarilor Montani,

Uniunea Ucrainenilor din România – Filiala Arad,

Asociația Alt Arad,

Serviciul de Ajutor Maltez în România, Filiala Arad,

Asociația Oaza,

Asociația Dania,

Asociația Gătim Împreună pentru o Lume mai Bună,

Asociația Adventistă pentru Refacere și Ajutor,

Societatea de Cruce Roșie – Filiala Arad,

Asociația Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România,

Asociația Comunități Durabile,

Poliția Municipiului Arad,

Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Arad.

având drept scop informarea și sprijinul persoanelor refugiate aflate în situații deosebite datorită conflictului armat de pe teritoriul Ucrainei.

Astfel, la sediul serviciului SPPD, începând cu luna Aprilie funcționează Centrul de informare și suport pentru persoanele refugiate din Ucraina.

Prin intermediul Centrului de informare și suport pentru persoanele refugiate din Ucraina, s-au oferit cetățenilor ucraineni următoarele:

PIZZA 5 COLŢURI – În luna mai 2022 a oferit 150 de pizza (5 pizza pe zi).

HOTEL CRIŞANA – În luna mai 2022 a oferit 10 porţii de mâncare.

ASOCIAŢIA FILANTROPIA:

–       În data de 19.05.2022 a oferit produse alimentare la un număr de 30 persoane;

–       În data de 20.05.2022 a oferit produse alimentare la un număr de 17 persoane;

–       În data de 08.06.2022 a oferit produse alimentare şi medicamente la un număr de 17 persoane;

–       În data de 28.07.2022 a oferit produse alimentare şi medicamente la un număr de 23 persoane;

–       În data de 23.08.2022 a acorda sprijin la o persoană;

–       În data de 05.10.2002 a oferit produse alimentare şi medicamente la un număr de 63 persoane.

FUNDAŢIA SALVAŢI COPIII:

–       În data de 11.05.2022 a oferit vouchere la un număr de 67 copii;

–       În data de 12.05.2022 a oferit vouchere la un număr de 50 copii;

–       În data de 13.05.2022 a oferit vouchere la un număr de 50 copii;

–       În data de 09.06.2022 a oferit vouchere la un număr de 104 copii;

–       În data de 10.06.2022 a oferit vouchere la un număr de 72 copii.

JRS – SERVICIUL IEZUIŢILOR PENTRU REFUGIAŢII DIN ROMÂNIA:

–           În data de 24.05.2022 a oferit un ajutor financiar în cuantum de 1123 lei/familie unui număr de 10 familii;

–           În data de 27.05.2022 a oferit un ajutor financiar în cuantum de 1123 lei/familie unui număr de 10 familii;

–           În data de 08.06.2022 a oferit un ajutor financiar în cuantum de 1123 lei/familie unui număr de 12 familii;

–           În data de 23.06.2022 a oferit un ajutor financiar în cuantum de 1123 lei/familie unui număr de 9 familii;

–           În data de 27.07.2022 a oferit un ajutor financiar în cuantum de 1123 lei/familie unui număr de 6 familii;

–           În data de 25.11.2022 a acordat vouchere finanţate prin Japan Platform la un număr de 66 familii;

–           În data de 26.11.2022 a acordat vouchere finanţate prin Japan Platform la un număr de 74 familii.

 

Alte activități desfășurate în cadrul centrului:

În data de 13.05.2022 la Centrul de informare şi suport pentru persoanele refugiate din Ucraina a avut loc o sesiune de informare despre protecţia temporară.

În perioada 09.05.2022-10.10.2022 s-au organizat săptămânal, în zilele de luni şi miercuri, cursuri de limba română,

În  perioada 10.05.2022-28.06.2022 s-au organizat săptămânal, în zilele de marţi şi joi, cursuri de limba engleză. La aceste cursuri au participat 20 de refugiaţi ucraineni zilnic în funcţie de programul stabilit pentru desfăşurarea cursurilor.

În data de 09.06.2022 s-a organizat o petrecere pentru copiii ucraineni şi s-au oferit pachete cu diverse produse la 120 persoane (Asociația Îngeri pentru suflete și Asociația Gătim Împreună pentru o Lume mai Bună, Societatea de Cruce Roșie – Filiala Arad)).

În perioada 11.07.2022-15.07.2022 s-a organizat o tabără în localitatea Marga din judeţul Caraş-Severin, (Fundația Umanitar Creștină Speranța, Fundația RCE Speranța Copiilor Arad)  iar la revenirea din tabără, Societatea de Crucea Roşie – Filiala Arad,  a acordat 10 pachete familiilor ucrainene care au participat la eveniment.

ISJ Arad a predat în custodie Asociației Aradul Civic un număr de 66 tablete pentru copii ucraineni care au participat la cursuri online. Distribuirea tabletelor a fost făcută în cadrul centrului de către personalul serviciului nostru, de asemenea și preluarea tabletelor, după utilizarea acestora,  a fost efectuată tot de către personalul nostru.

Pe tot parcursul anului 2022, refugiaţii ucraineni au primit suport informaţional cu privire la nevoile şi beneficiile lor.

Zilnic 2-3 persoane au beneficiat de consiliere referitoare la obţinerea permisului de şedere temporară, găsirea unui loc de muncă, soluţionarea unor probleme medicale, locurile de joacă la care copiii pot participa gratuit, înscrierea copiilor la şcoală în Arad pentru părinţii interesaţi, sprijinul oferit de Crucea Roşie şi evenimentele organizate în Arad pe parcursul anului. De asemenea, s-a răspuns punctual la nevoile fiecărei persoane în parte în funcţie de situaţie şi s-a urmărit îndrumarea cât mai eficientă a refugiaţilor ucraineni.

Colaborarea permanentă în ceea ce privește problematica persoanelor refugiate din Ucraina a fost cu Asociația Aradul Civic.

Prin Dispoziția directorului general, șeful serviciului SPPD, a fost desemnat ca și coordonator, în cadrul DAS Arad, al activității privind verificarea persoanelor fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Astfel în anul 2022, reprezentanții  Serviciului protecție persoane cu dizabilități, au întocmit 685 de Fișe de date,  efectuând astfel tot atâtea verificări cu privire la persoanele care au solicitat decontarea cheltuielilor pentru cetățenii străini /apatrizi, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina precum și cu privire la persoanele refugiate.

 

Compartimentul Asistență Medicală Comunitară

 • Asistenții medicali comunitari:

 

Nr. crt. Servicii/prestații sociale oferite Total beneficiari
1 Copil 1- 18 ani (fără probleme medico – sociale) 1
2 Copil cu dizabilități 5 – 18 ani 0
3 Copil din familie monoparentală 1 – 18 ani 14
4 Copil cu nevoi medicale speciale fără certificat de handicap 0
5 Copil cu nevoi medicale speciale 0
6 Copil cu boală cronică 1 – 18 ani 1
7 Copil nevaccinat conform calendarului 0 – 18 ani 0
8 Copil vaccinat conform calendarului 0 – 18 ani 10
9 Caz social 0 – 18 ani 1
10 Caz profilaxie rahitism (vit. D) 0
11 Gravidă cu probleme medicale (sarcină cu risc) 0
12 Femeie cu vârstă fertilă (15 – 45) 30
13 Femeie care utilizează metode contraceptive 4
14 Adult cu dizabilități 75
15 Adult cu risc medico – social 61
16 Adult cu boli cronice 230
17 Adult cu tulburări mintale și de comportament 2
18 Adult (fără probleme medico – sociale) 15
19 Vârstnic cu tulburări mintale 43
20 Vârstnic cu dizabilități 138
21 Vârstnic cu TBC 5
22 Vârstnic cu boli cronice 1038
23 Campanie/acțiune de sănătate publică 2

 

 • Mediatorii sanitari:

 

Nr. crt. Servicii/prestații sociale oferite Tip persoană Total beneficiari
1 Sprijin emitere acte identitate Adult 39
2 Sprijin emitere acte identitate Copil 8
3 Înscriere la medicul familie Adult 2
4 Înscriere la medicul familie Copil 2
5 Obținere certificat de handicap Adult 6
6 Obținere certificat de handicap Copil 2
7 Caz nou luat în evidență Bolnav cronic 11
8 Caz nou luat în evidență Copil 0 – 1 ani 4
9 Caz nou luat în evidență Copil > 1 an 93
10 Caz nou luat în evidență Gravidă 1
11 Caz nou luat în evidență Lăuză 0
12 Caz nou luat în evidență Nou-născut 3
13 Caz nou luat în evidență Vârstnic 4
14 Vizită și consiliere la domiciliu Bolnav cronic 174
15 Vizită și consiliere la domiciliu Copil 0 – 1 ani 2
16 Vizită și consiliere la domiciliu Copil > 1 an 1662
17 Vizită și consiliere la domiciliu Gravidă 7
18 Vizită și consiliere la domiciliu Lăuză 3
19 Vizită și consiliere la domiciliu Vârstnic 76
20 Campanie vaccinare Anunțat 0
21 Consemnare deces copil 0 – 1 an 0
22 Consemnare probleme sociale Abandon familial 1
23 Consemnare probleme în comunități de romi 1
24 Depistare boală (boli frecvente) 6
25 Persoană depistată cu TBC Adult 0
26 Persoană depistată cu HTA Adult 17
27 Persoană depistată cu diabet Adult 7
28 Persoană depistată cu hepatită Adult 1
29 Persoană sprijinită în obținerea unor beneficii sociale Alocație de susținere 2
30 Persoană sprijinită în obținerea unor beneficii sociale Ajutor social 0
31 Persoană sprijinită în obținerea unor beneficii sociale Altele 150
32 Solicitare S.J.A. 7
33 Campanie/acțiune de sănătate publică 2

 

Centrele de zi pentru vârstnici

 

Nr. crt. Denumirea serviciilor/activităților Număr total acţiuni Numărul beneficiarilor
Număr total beneficiari 480
1. Consilieri socio-emoționale 923
2. Reevaluarea beneficiarilor (conf. standardelor de calitate se reevaluează fiecare beneficiar o dată la trei luni) 1020
3. Monitorizarea  beneficiarilor (conf. standardelor de calitate) 1020
4. Socializare – diverse teme:  sociale, civice, culinare

(o acţiune mai deosebită pe lună în fiecare centru)

70 480
5. Terapie ocupațională pentru beneficiari 86 480
6. Terapie de relaxare:

– excursii;

– aniversarea anuală a centrelor;

– Ziua Internaţională a persoanelor vârstnice etc.

 

3

1

1

 

92

212

1000

7. Terapie prin mișcare de întreţinere 106 214
8. Terapie spirituală, oră de religie /săptămânal 106 190
9. Sărbătorirea zilelor de naştere a beneficiarilor (fiecare centru organizând lunar aceste evenimente) 36 279
10. Activităţi practice, întreținere parc (curte, parc) 13 47
11 Consultaţii medicale oferite de către asistenții  medicali comunitari în fiecare centru,  săptămânal 34 săpt. 339
12. Servicii de îngrijire personală, tuns, manichiura, masaj 18 54
13. Acțiuni caritabile, vizite scoli, grădinițe, cămine de îngrijire 4 240
14. Acțiuni cultural-artistice, susținute sau prin participare 12 260
15. Seminarii medicale constând în educație pentru sănătate si promovarea principiilor de viața sănătoasa – DSP Arad. 6 125
16. Seminar despre siguranța cetățeanului –  Poliția de Proximitate 1 53

 

 

Adăpostul de noapte

Nr. crt. Tip activitate Nr. beneficiari/lună TOTAL

Anul 2022

Ian Feb Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec
1 Efectuare anchete sociale 6 4 2 1 2 4 4 3 14 5 4 49
2 Referate de evaluare a situației sociale a beneficiarilor 4 5 2 11
3 Acordare de asistență în obținerea actelor personale 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 22
4 Răspuns la solicitare date din partea autorităților publice locale 2 10 6 3 5 5 3 2 3 5 44
5 Răspuns la solicitare date din partea autorităților publice din alte localități 7 11 18
6 Ședințe de consiliere socială 11 3 4 3 3 7 5 7 8 11 10 5 77
7 Acordare de asistență în relațiile cu diverse instituții publice 14 7 5 26
8 Solicitări date din partea autorităților publice locale 4 4
9 Solicitări date de la primăriile de domiciliu 10 3 9 5 1 2 3 5 9 5 5 57
10 Solicitări date de la posturile de poliție de domiciliu 2 4 1 1 8
11 Acordarea de asistență pentru întocmirea dosarului în vederea internării în CIPV Arad 5 1 2 1 1 2 2 14
12 Beneficiari internați în CIPV Arad 4 1 1 1 2 9
13 Distribuirea de porții de hrană, conform HCLM Arad nr. 101/2017 1268 1129 1079 3476
14 Referate de necesitate / diverse 16 7 9 9 12 10 6 8 10 15 15 18 135
15 Acordare de asistență în întocmirea dosarului în vederea obținerii VMG 1 1 2
16 Beneficiari VMG

(totalul anual va fi diferit de suma lunilor, fiind reprezentat de beneficiari unici, care pot beneficia de VMG pe durata mai multor luni)

1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 4
17 Acordare de asistență în întocmirea dosarului în vederea obținerii unei porții de hrană la Centrul Social Cantina municipală 2 1 1 1 5
18 Beneficiari Centru Social Cantina municipală (totalul anual va fi diferit de suma lunilor, fiind reprezentat de beneficiari unici, care pot beneficia de serviciile CSCM pe durata  mai multor luni) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4
19 Încadrare în câmpul muncii 1 1 2

 

Beneficiari de servicii sociale în cadrul instituției Beneficiari de servicii sociale

 

Total: 162

din care:

Bărbați: 135

Femei: 27

 

Cu domiciliul în mun. Arad: 67

Cu domiciliul în alte localități: 94

Persoane neidentificate: 1

 

Media lunară: 47.75

 

Luna Total

din care:

Bărbați Femei Cu domiciliul în mun. Arad Cu domiciliul în alte localități  
Ian 68 54 14 37 31
Feb 61 52 9 34 27
Mart 53 42 11 31 22
Apr 43 32 11 34 9
Mai 35 27 8 32 3
Iun 34 27 7 30 4
Iul 35 27 8 28 7
Aug 35 27 8 31 4
Sept 44 34 10 34 10
Oct 47 35 12 33 14
Nov 53 39 14 39 14
Dec 65 53 12 44 21

 

Activități cu caracter permanent:

 • Înregistrarea zilnică a beneficiarilor în Registrul de evidență a beneficiarilor;
 • Promovarea în rândul beneficiarilor a măsurilor specifice de igienă și prevenire a îmbolnăvirilor;
 • Întocmirea situației lunare a beneficiarilor cf. OMMFPSPV nr. 2126/2014;
 • Întocmire Raport anual de activitate pe anul precedent;
 • Triajul sanitar al beneficiarilor și personalului de două ori pe zi și la fiecare intrare în incintă;
 • Monitorizarea temperaturii corporale a beneficiarilor;
 • Dezinfecția periodică a tuturor suprafețelor din incintă;
 • Testarea personalului și beneficiarilor de servicii conform metodologiei I.N.S.P.;
 • Întocmirea documentației necesare în vederea testării personalului și beneficiarilor conform recomandărilor metodologiei I.N.S.P. și organizarea recoltării probelor biologice aferente;
 • Suport social și emoțional în vederea depășirii situației de criză;
 • Mobilizarea beneficiarilor în activități de întreținere a curățeniei în cadrul instituției;
 • Evidențierea și sancționarea comportamentelor antisociale;
 • Acordarea de asistență medicală primară zilnică;
 • Distribuirea către beneficiari a diverselor donații provenite din acțiuni caritabile ale societății civile;
 • Orice alte activități de natură administrativă necesare bunei desfășurări a activității.

 

Centrul de Ingrijire pentru Persoane Vârstnice

 

 

Centrul de Ingrijire pentru Persoane Vârstnice Arad acordă, la nivel local, servicii de îngrijire în regim rezidenţial persoanelor aflate într-un grad de dependenţă parțială sau totală şi care nu-şi pot desfăşura singure activităţile curente ale vieţii zilnice în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Capacitatea centrului este de 150 de paturi iar numărul mediu de beneficiari în anul 2022 a fost de 114.

Căminul asigură beneficiarilor următoarea schemă de servicii:

 • Găzduire pe perioadă nedeterminată
 • Asistență și îngrijire medicală
 • Asistență paleativă
 • Consiliere social, psihologică, juridică
 • Terapie de recuperare neuromotorie (kinetoterapie)
Facebook Comments

Centrul de preferințe pentru confidențialitate