CONCURSUL PENTRU DIRECTORI DE ȘCOLI SE REIA LUNI, CU PROBA ORALĂ

by Florian Popa

Pentru candidaţii la posturile de director și director adjunct ai unităților de învățământ care au promovat proba scrisă concursul va continua, începând de luni 17 octombrie, conform planificării afișate pe site-ul ISJ Arad, cu probele de evaluare a curriculum-ului vitae şi cea a interviului. Analiza curriculum-ului va fi realizată în prezența candidatului prin acordarea de puncte, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în curriculum vitae. Pentru promovarea acestei etape sunt necesare minim 35 de puncte dintr-un maxim de 50. De asemenea pentru promovarea interviului, în care se apreciază scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional, sunt necesare minim 35 de puncte din 50 posibile.

Rezultatele vor fi afișate în data de 18 noiembrie 2016 conform calendarului.

Facebook Comments