Comuna Socodor, în parteneriat cu Grăniceri și Pilu, a finalizat proiectul „ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ÎN COMUNELE SOCODOR, GRĂNICERI ȘI PILU”

by Adrian Pavel

Comuna Socodor în parteneriat cu Comuna Grăniceri și Comuna Pilu au finalizat proiectul „ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ÎN COMUNELE SOCODOR, GRĂNICERI ȘI PILU, JUDEȚUL ARAD”, finanțat prin Contractul de finanțare nr. 585/09.06.2021, cod MySMIS 140605, Axa prioritară 8 – Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Prioritatea de investiție – Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, apel de proiecte POIM/859/8/2 Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale.
La data semnării contractului de finanțare cele 3 comune partenere nu erau racordate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Prin implementarea proiectului s-a propus branșarea la rețeaua de gaze naturale a 2150 de gospodării și 45 de obiective social-culturale de pe raza celor 3 comune partenere. Indicatorii cu privire la numărul de branșamente realizate au fost depășiți în sensul că au fost branșate la rețeaua construită prin proiect 2493 de gospodării și obiective social-
culturale în loc de 2195 cum a fost inițial prevăzut.
În cadrul proiectului a fost construită o conductă de racord de înaltă presiune DN 100 mm, în lungime de 1,4120 km, a fost montată la limita administrativă a comunei Socodor o stație de reglare, măsurare și predare (SRMP) cu o capacitate tehnologică de 5.050,00 Nmc/h pentru care s-a realizat și un drum de legătură de 240 m și a fost realizată o rețea de distribuție gaze naturale de medie presiune cu o lungime de 103,953 km.
Valoarea totală a Contractului de finanțare a fost de 55.522.595,50 lei. Finanţare nerambursabilă este de 45.980.997,17 lei din care 39.083.847,60 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională, 6.897.149,57 lei de la Guvernul României iar 506.716,07 din Buget local al partenerilor.
Consiliului Județean Arad a sprijinit financiar proiectul cu suma de 890.000 lei. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Facebook Comments