Compania de Apă Arad a semnat recepţia finală pentru reţelele de apă şi canalizare din Pecica

by Dana B.

Luni, 26.06.2017 a avut loc semnarea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor realizate prin Contractul CL12 „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare Pecica” din cadrul Proiectului CCI Nr. 2009RO161PR001 „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”, cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, având ca beneficiar operatorul regional, S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Lucrările pentru reabilitarea şi extinderea sistemului de apă şi canalizare din Pecica, în valoare de 25.904.887,81 lei, au demarat în anul 2013. După recepţia la terminarea lucrărilor, care a avut loc în luna iunie a anului 2016, a urmat o perioadă 12 luni de notificare a defectelor, timp în care funcţionarea acestor lucrări a fost corespunzătoare iar neregulile constatate au fost remediate, fiind astfel îndeplinite condiţiile pentru efectuarea recepţiei finale.

Pe sectorul de apă potabilă, prin acest contract de lucrări s-au obţinut următoarele: extinderea reţelei de distribuţie apă potabilă cu aproximativ 23 km, realizarea a 1599 de branşamente de proprietăţi şi montarea a 177 de hidranţi subterani. Pe sectorul de canalizare s-a realizat extinderea reţelei de canalizare, cuprinzând extinderea reţelei de canalizare gravitaţională cu o lungime de aproximativ 43 km, fiind realizate şi 2993 de racorduri individuale. De asemenea, a fost reabilitată staţia de pompare apă uzată existentă (cu înlocuirea pompelor submersibile), fiind executate şi 5 staţii intermediare de pompare a apelor uzate cu conductele de refulare aferente în lungime de 1,3 km.

CL12 „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare Pecica” este cel de-al patrulea contract recepţionat final de către Compania de Apă Arad şi cel de-al optulea contract de lucrări adjudecat în cadrul proiectului major de investiţii, fiind atribuit prin licitaţie deschisă şi executat de compania S.C. Hidroconstrucţia S.A. Lucrările au fost executate în baza Autorizaţiei de Construire Nr. 9/14.02.2013, eliberată de Primăria oraşului Pecica. Beneficiarul final al acestor lucrări este Primăria Pecica iar operatorul reţelelor este S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Derulat în perioada 2007-2016, Proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad a avut valoare totală de 328.035.208 lei, defalcată pe surse de finanţare astfel: 76,48% contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene, 11,70% cea a Guvernului României, iar 1,80% contribuţia autorităţilor locale din aria proiectului, diferenţa de 10,02% fiind susţinută de S.C. Compania de Apă Arad S.A. prin credit bancar.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu”, Axa prioritară 1: Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată.

Facebook Comments