Citirea apometrelor se va face lunar în cazul asociațiilor de proprietari

by Cristian Dobre

Pentru a veni în sprijinul asociațiilor de proprietari, Compania de Apă Arad ia măsuri pentru ca facturarea lunară să fie făcută în baza cantităților efectiv determinate prin citire. Astfel, în cazul imobilelor de tip condominiu, unde există mai mulți consumatori, angajații CAA vor citi lunar contoarele de branșament.  Facturarea se va face, în aceste cazuri, în baza consumului de apă real și nu estimat.

Dacă acest lucru nu este posibil, facturarea urmează a se face în una din modalitățile cuprinse în art. 12 din contractele de furnizare a serviciilor de apă și de canalizare semnate cu utilizatorii serviciului.

În situația în care facturarea s-a făcut prin altă modalitate decât citirea contorului, se va proceda la regularizarea consumului la următoarea citire.

Compania de Apă Arad reamintește că citirea lunară a apometrelor nu va duce la eliminarea diferenței între consumul înregistrat de contorul de branșament al asociației de proprietari și suma contoarelor individuale din apartamente. Trebuie făcută următoarea precizare: Compania de Apă Arad încheie  contracte cu asociațiile de proprietari, ca persoane juridice și nu cu consumatorii individuali.  Angajații Companiei citesc indexul contorului de branșament al asociației de proprietari. În urma citirii, se va factura consumul de apă înregistrat de acest contor de branșament și nu prin însumarea indexurilor contoarelor de apartament.

În cadrul asociației de proprietari, contoarele individuale sunt repartitoare de costuri  și fac parte din altă clasă de precizie decât contoarele de branșament.

Diferenţa de consum dintre cantităţile înregistrate de contorul de branșament şi suma cantităţilor indicate de contoarele individuale se datorează, de cele mai multe ori, unor pierderi de apă pe reţeaua interioară (conducte, robinete, toalete). O altă cauză este și că aceste contoare se citesc în perioade diferite:

contoarele de branșament se citesc după un program făcut public prin intermediul mass media și pe pagina de internet a Companiei www.caarad.ro.

 

 

Facebook Comments