Ce trebuie să știe angajatorii care lucrează cu zilieri

by Cristian Dobre

Ordonanța zilierilor (26/2019), adică cea care a fost adoptată săptămâna trecută de Guvern, ca urmare a problemelor create de OUG 114/2018 (a lăcomiei), a fost publicată în Monitorul oficial. Firmele trebuie acum trebuie să știe câteva lucruri când vine vorba de cei pe care îi angajează ca zilieri. De asemenea, se introduc zilele libere pentru salariatele care urmează o procedură de fertilizare „in vitro”. Consultantul fiscal Adrian Bența a realizat o scurtă analiză a OUG 26/2019.

7 lucruri de reținut din această Ordonanță:

1. Angajatorul trebuie să știe că niciun zilier nu are dreptul să presteze activitate mai mult de 90 de zile cumulate într-un an calendaristic, la același beneficiar
2. Să completeze Registrul electronic de evidență a zilierilor, care se înființează din 20 decembrie 2019
3. Veniturile realizate de zilier sunt supuse impozitului pe venit în procent de 10%. De asemenea, sunt supuse contribuției la asigurările sociale pensii cu procentul de 25%.
4. Firmele să informeze zilierii că nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă, iar zilierul nu are calitate de asigurat în sistemul de sănătate, în sistemul pentru accidente de muncă și boli profesionale.
5. În cazul în care se produce un accident de muncă sau o boală profesională, angajatorul de zilieri are obligația să suporte cheltuielile cu îngrijirile medicale aferente.
6. Să informeze zilierul că poate să fie asigurat opțional în sistemul public de sănătate, prin depunerea Declarației unice.
7. Pentru salariatele ce urmează o procedură de fertilizare în vitro, se acordă suplimentar un concediu de odihnă plătit de 3 zile. Cererea de concediu va fi însoțită de scrisoarea medicală
dată de medicul specialist.

Potrivit lui Bența, actul normativ aduce modificări următoarelor acte normative:

Legii nr. 52/2011 privind activitatea efectuată de zilieri:
Codului fiscal, adoptat prin Legea nr. 227/2015, cu modificări ulterioare;
Legii nr. 95/2006 privind sănătatea;
Codului muncii, adoptat prin Legea nr. 53/2003, cu modificări ulterioare.

Începând cu data de 01 mai 2019, se extind categoriile de activități ce pot fi executate de către zilieri. Noile domenii în care pot fi angajați zilierii sunt:

– activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
– publicitate – grupa 731;
– activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
– creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
– activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
– activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare clasa 8130;
– restaurante – clasa 5610;
– baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630;
– activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140.

Se păstrează desigur dreptul de a fi angajați zilieri în domeniile: agricultură – diviziunea 01, silvicultură – diviziunea 02, piscicultură – diviziunea 03.

“Niciun zilier nu are dreptul să presteze activitate mai mult de 90 de zile cumulate într-un an calendaristic, la același beneficiar. Prin excepție, perioada poate să fie de până la 180 de zile la același beneficiar dacă sunt efectuate de zilier activități în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol”, a spus Bența.

De la data de 20 decembrie 2019, se înființează Registrul electronic de evidență a zilierilor, ținut de Inspecția Muncii.

“Prin Ordin al Ministrului Muncii, în termen de 60 de zile de la înființarea Registrului, se va adopta procedura efectivă de înscriere în acest registru. Desigur, vom ține cont de următoarele modificări normative pentru înscrierea în acest Registru”, a explicat consultantul fiscal.

Veniturile realizate de zilier urmează următoarea procedură de fiscalizare:
a) Sunt supuse impozitului pe venit în procent de 10%;
b) Sunt supuse contribuției la asigurările sociale pensii cu procentul de 25%.

Reținerea, calculul, declararea și plata acestor obligații fiscale este în seama angajatorului de zilieri. Practic, se extinde obligația plății contribuției la pensii față de reglementările existente.

  • Legiuitorul a menționat expres faptul că nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă, iar zilierul nu are calitate de asigurat în sistemul de sănătate, în sistemul pentru accidente de muncă și boli profesionale.
  • Foarte important: în cazul în care se produce un accident de muncă sau o boală profesională, angajatorul de zilieri are obligația să suporte cheltuielile cu îngrijirile medicale aferente.
  • Un zilier poate să fie asigurat opțional în sistemul public de sănătate, prin depunerea Declarației unice.

“Cu această ocazie, se modifică și procedura depunerii Declarației unice, pentru persoanele ce se asigură în sistemul public de sănătate, prin opțiune (persoane fără venituri, zilieri, alte persoane ce optează). Pentru aceste persoane, calitatea de asigurat începe de la data depunerii declarației, și se păstrează o perioadă consecutivă de 12 luni, dacă nu se depune o nouă declarație pentru perioada următoare”, explică Bența.

Din punctul de vedere al Codului muncii, pentru salariatele ce urmează o procedură de fertilizare în vitro, se acordă suplimentar un concediu de odihnă plătit de 3 zile. Cererea de concediu va fi însoțită de scrisoarea medicală dată de medicul specialist.

Sursa: hotnews.ro

Facebook Comments