Campanie de control la angajatorii cu accidente de muncă

by Andreea Radu

În lunile aprilie-mai a.c., se va desfăşura, la nivel naţional „Inspecţii privind verificarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a evenimentelor„. Prima etapă de derulare a campaniei constă în informarea partenerilor sociali din unităţile ce au înregistrat accidente de muncă în ultimii cinci ani despre modul de derulare a acţiunii şi tematica abordată . Cea de-a doua etapă se va desfăşura în perioada iunie – noiembrie 2017, prilej cu care se va verifica prin acţiuni de control, la angajatori, a modului de realizare a măsurilor dispuse prin procesele verbale întocmite cu ocazia cercetării evenimentelor.

Obiectivele campaniei sunt:

  • creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din unităţile din grupul ţintă în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă pentru eliminarea / diminuarea accidentelor de muncă şi promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi professional;
  • încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaţilor şi angajatorilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din producerea unor accidente de muncă;
  • promovarea bunelor practici privind eliminarea / diminuarea fenomenului accidentogen

Motivarea campaniei constă în faptul că, schimbările de ordin economic şi organizatoric care au avut loc ţara noastră în ultimii ani au avut implicaţii sociale profunde asupra forţei de muncă, producând anumite îngrijorări în ceea ce priveşte asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.

Principalii factori de ordin social care produc îngrijorare şi afectează lucrătorii din România sunt:

  • preocuparea permanentă asupra păstrării locului de muncă;
  • scăderea numărului de lucrători specializaţi concomitent cu suplimentarea sarcinilor de serviciu pentru cei rămaşi în activitate;
  • creşterea exigenţei tehnologice în urma apariţiei de noi echipamente şi tehnologii; îmbătrânirea forţei de muncă;
  • schimbări produse în dinamica accidentelor de muncă

Grupul ţintă îl constituie angajatori din toate judeţele ţării care au înregistrat în ultimii cinci ani accidente de muncă.

La nivelul ITM Arad, această acţiune va angrena îndeosebi inspectorii de muncă pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă.

Facebook Comments