Calendarul evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, în anul şcolar 2017-2018

by Dana B.

În perioada 7 mai – 24 iunie 2018, Ministerul Educației Naţionale organizează şi realizează evaluarea competenţelor fundamentale pentru toţi elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației Naţionale, evaluările vor avea loc în perioada 7 mai – 24 iunie 2018 în toate unităţile de învăţământ care au învăţământ primar şi gimnazial. În județul Arad,       elevi sunt așteptați să-și testeze cunoștințele (4005 elevi de clasa a II-a, 3793  elevi de clasa a IV-a și 3925 elevi de clasa a VI-a).

 CALENDARUL de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017-2018

  1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a – EN II:

Scris – Limba română – 7 mai 2018

Scris – Limba maternă – 7 mai 2018

Citit – Limba română – 8 mai 2018

Citit – Limba maternă – 8 mai 2018

Matematică – 9 mai 2018

Scris-Citit – Limba română pentru minorităţile naţionale – 10 mai 2018

  1. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:

Limba română – 15 mai 2018

Matematică – 16 mai 2018

Limba maternă – 17 mai 2018

  1. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a VI-a – EN VI:

Limbă şi comunicare – 23 mai 2018

Matematică şi Ştiinţe ale naturii – 24 mai 2018

 Rezultatele elevilor la evaluările naţionale vor fi supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic şi de către colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate se comunică părinţilor elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului.

 

Facebook Comments