Buna Vestire. ”Suntem chemați să o cinstim pe Maica Domnului și să o iubim pentru viața, lucrarea, ascultarea și mijlocirea ei în fața lui Dumnezeu”-PS Emilian Crișanul

by Dana B.

Astăzi este Buna Vestire. Deloc o zi obișnuită, deloc o zi întâmplătoare, ziua de 25 martie a fiecărui an parcurs pe calea mântuirii este ziua începutului bun pus pentru neamul omenesc prin acel ”Fie mie după cuvântul tău!” rostit de Fecioara Maria ca răspuns Bunei Vestiri adusă de Arhanghelul Gavriil prin cuvintele ”iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus”(Luca 1,31).

”Praznicul Bunei Vestiri reprezintă „începutul mântuirii noastre”, după cum ne spune și troparul sărbătorii. Fiul lui Dumnezeu Se naște din Tatăl fără mamă în veșnicie, iar din Fecioara Maria și de la Duhul Sfânt Se naște din mamă fără de tată, ca om afară de păcat. Arhanghelul Gavriil este trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria din Nazaret pentru a o înștiința despre această lucrare dumnezeiască. Dialogul Arhanghelului cu Fecioara se găsește scris la începutul Evangheliei Sfântului Luca. Acceptarea celor vestite de către Fecioara Maria, înseamnă ascultarea ei față de voia lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos prin întrupare devine Om și Dumnezeu în aceeași persoană. El este noul Adam care prin întrupare, pătimiri, moarte și înviere, biruie păcatul și moartea, pentru ca noi, oamenii care credem în El, să primim viața veșnică din Împărăția Sa veșnică.

Astfel, prin credință și ascultare, Fecioara Maria (noua Evă) devine Născătoare de Dumnezeu și o cinstim ca pe Maica lui Dumnezeu: „Iată de acum mă vor ferici toate neamurile” (Luca 1,48). Ea este darul omenirii făcut lui Dumnezeu. Ea este mijlocitoarea noastră înaintea Fiului ei, Mântuitorul Iisus Hristos.

Prin Praznicul Bunei Vestiri, Sfânta Biserică ne îndeamnă să ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iubește așa de mult încât S-a făcut Om: „Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiu L-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3, 16). Suntem chemați să o cinstim pe Maica Domnului și să o iubim pentru viața, lucrarea, ascultarea și mijlocirea ei în fața lui Dumnezeu.

Evanghelia („Vestea bună”- în limba greacă) Mântuitorului Iisus Hristos ne vestește și ne învață Cuvântul lui Dumnezeu, dătător de viață. Evanghelia Îl face pe Hristos Domnul prezent în mijlocul nostru. Noi doar trebuie să facem voia Lui, să ascultăm de El, ca Mama Lui.

Să ne învrednicească și pe noi Dumnezeu de vești bune, pentru familie, pentru poporul român, pentru lumea în care trăim și lucrăm, ca să dobândim viața veșnică”, este cuvântul pus la sufletul credincioșilor de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Ziua Bunei Vestiri, unică prin veșnicia ce ne-o așterne înaintea sufletului, este ziua în care trebuie să ne lăsăm pătrunși de profunzimea sensurilor ce le revarsă în fața ochilor care vor să vadă și a urechilor care vor să audă, pentru că „Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea Tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se face şi Gavriil Harul Îl binevesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună cu Dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea Plină de har, Domnul este cu tine!” (Tropar la Praznicul Bunei Vestiri)

Praznic cu bucurie!

Facebook Comments