Bucurie și comuniune la Mănăstirea Hodoș-Bodrog

by Dana B.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a fost întâmpinat duminică, 23.07.2017, la Sfânta Mănăstire Bodrog, cu nespusă bucurie și emoție de mulțime de popor: de Preacuviosul Părinte Grigorie Timiș, starețul Mănăstirii, de Preacuviosul Părinte Nestor Iovan, proinstarețul comunității, de Preacuviosul Părinte Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, de iermomonahi și ierodiaconi, de călugării și de credincioșii bănățeni prezenți la Sfânta Liturghie, „popor adunat în comuniunea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt”.

Preasfințitul Părinte Emilian a mulțumit pentru pentru primirea caldă, iar cuvântul său a fost pentru toți un îndemn sfânt de a merge împreună în lumina Domnului, un demers de fraternitate, de iubire, de comuniune între noi. Cuvântul profund, cu discernământ și frumusețe a Preasfințitului Părinte Emilian a reprezentat pentru toți o reflecție asupra propriului sine și a conștiinței vii că nimeni nu este mai inteligent, mai harnic și mai bun decât ceilalți, ci numai în virtutea unui dar, un dar de iubire oferit de Dumnezeu, în puterea Duhului Său, pentru binele poporului Său. Această conștiință este într-adevăr importantă și constituie un har care trebuie cerut în fiecare zi! Cuvântul minunat al Preasfințitului Părinte Emilian ne-a determinat pe toți să înțelegem faptul că orice Păstor sau slujitor care este conștient că propria slujire provine numai din milostivirea și din inima lui Dumnezeu are conștiința că totul este dar, totul este har, ajutându-l să nu cadă în ispita de a se pune în centrul atenției și de a se încrede numai în el însuși. Sunt ispitele invidiei, vanității, orgoliului, suficienței, mândriei.

De fapt, noi toți știm că nimeni nu poate să creadă că știe tot, că are mereu răspunsul corect pentru orice lucru și că nu are nevoie de nimeni. Dimpotrivă, creștinul este chemat la conștiința că el însuși este cel dintâi fapt al milostivirii și al compasiunii lui Dumnezeu, să îl facă  smerit, să reflecte la asumarea unei noi atitudini, impregnată de împărtășire, de coresponsabilitate și de comuniune.

Să ne rugăm mereu pentru noi: unii pentru alții. Să ne rugăm pentru credincioșii din Arhiepiscopia Aradului, pentru ca să existe o mare fraternitate. Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, care se „identifică total cu propria slujire”, îi dorim ca drumul pastoral și misionar în Biserica Ortodoxă a Aradului, pe care recent l-a început și pe care îl va realiza împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei, să fie rodnic și luminos pentru strălucirea continuă a Evangheliei lui Hristos în această regiune atât de frumoasă!

Dragi creștini, popor al lui Dumnezeu, trebuie să fim mereu recunoscători Domnului, pentru că în persoana și în slujirea Episcopilor, preoților și diaconilor continuă să păstorească și să formeze Biserica Sa, făcând-o să crească de-a lungul căii sfințeniei. În același timp, trebuie să continuăm să ne rugăm, pentru ca păstorii comunităților noastre să poată fi icoană vie a comuniunii și a iubirii lui Dumnezeu. În fine, să reflectăm toți la modul de revelare a lui Dumnezeu: nu este nerăbdător ca noi, care adesea vrem totul și imediat, chiar și cu persoanele. Dumnezeu este răbdător cu noi pentru că ne iubește și cine iubește înțelege, speră, dă încredere, nu abandonează, nu taie punțile, știe să ierte. Să ne amintim de asta în viața noastră de creștini: Dumnezeu ne așteaptă mereu, chiar și atunci când ne-am îndepărtat! El nu este niciodată departe și dacă ne întoarcem la El, este gata să ne îmbrățișeze.

Arhim. Teofan Mada, vicar administrativ

 

Facebook Comments