Aproape 1.000 de misiuni ale pompierilor în luna iunie

by Adrian Pavel

Echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor, intervenții in sprijinul comunității, precum și pentru acordarea primului ajutor calificat celor aflați în dificultate, au desfășurat în această perioadă 988 de misiuni, astfel:

🚑 890 de cazuri SMURD, pentru acordarea primului ajutor și transportarea la spital a persoanelor rănite ori cu probleme medicale grave.

⏰Timpul mediu de răspuns al echipajelor SMURD a fost de 13 minute.

🔥57 de misiuni de stingere și intervenție, din care:

🔥57 de incendii:
6 la locuințe și/sau case sau anexe
2 la mijloace de transport
48 la deșeuri vegetale/culturi agricole
1 la un stâlp de electricitate

🚒1 intervenție pentru descarcerarea persoanelor în urma unor accidente rutiere.
Numărul misiunilor de descarcerare, reprezintă numarul persoanelor descarcerate sau pentru care au fost executate operațiuni în vederea facilități accesului spre victime. Nu reprezintă numarul accidentelor.

🧯6 misiuni de asigurare a unor evenimente publice de amploare în vederea prevenirii apariției unor situații de urgență.

🚨Pentru cunoașterea permanentă a raioanelor de intervenție și a obiectivelor, au fost executate 20 de misiuni de recunoaștere în teren și 6 exerciții.

🚨5 misiuni pentru salvarea animalelor

💣1 misiune pentru asanarea muniției

📌1 misiune de sprijin pentru ISU Timiș

📌 1 misiune de salvare-căutare

Au fost înregistrate 3 cazuri de alertare falsă a echipajelor de intervenție.

**
Numai în ultimele 24 de ore, pompierii arădeni au acționat pentru localizarea și stingerea a 4 incendii înregistrate la arderi necontrolate (vegetație uscată, culturi de grâu), fiind afectate peste 200 de hectare de teren.
Având în vedere consecinţele dezastruoase pe care le pot avea incendiile asupra
mediului înconjurător, vieţii şi a bunurilor, aducem la cunoştinţa proprietarilor de terenuri agricole cultivate cu cereale păioase, deţinătorilor de utilaje agricole şi de transport, precum şi cetăţenilor, câteva măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor ce trebuiesc respectate pe timpul desfăşurării acestor activităţi, astfel :
1. Premergător recoltatului
1.1. Maşinile (tractoarele, combinele, motoarele statice cu combustie internă, motoarele electrice, autovehiculele de transport, alte utilaje agricole) ce se vor folosi la recoltarea cerealelor vor fi revizuite din timp, înlăturându-se toate defecţiunile ce ar putea genera incendii.
1.2. Înainte de a intra în campania de recoltare, maşinile vor fi verificate de personal calificat. Se va încheia pentru fiecare maşină câte un proces-verbal în care va consemna că aceasta corespunde din punct de vedere tehnic şi al prevenirii incendiilor şi că este dotată cu mijloacele tehnice pentru stingerea acestora. Un exemplar din procesul verbal va însoţi maşina respectivă pe tot timpul campaniei, aflându-se asupra conducătorului auto/mecanicului care o are în primire.
1.3. Persoanele care participă la campania de recoltare a cerealelor vor fi instruite în sensul cunoaşterii pericolelor de incendiu, măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, utilizării stingătoarelor/mijloacelor tehnice.
2. Alimentarea maşinilor cu carburanţi
2.1. (1) Depozitarea provizorie a carburanţilor şi lubrifianţilor necesari pentru lucrările de recoltare se va face la cel puţin 100 m faţă de lanuri, cereale netreierate, paie, fân şi alte furaje, arii, păduri şi la cel puţin 50 m faţă de orice fel de construcţii, clădiri sau calea ferată.
(2) Terenul pe care se instalează depozitul se va curăţa de iarbă, mărăcini, tufişuri etc. şi se va înconjura cu o fâşie arată, lată de cel puţin 5 m.
(3) În cazul în care nu se poate respecta distanţa de 100 m faţă de lan, se va elibera o porţiune de teren care se va ara complet pe o suprafaţă de 100 x 100 m, pe care se instalează depozitul de carburanţi.
2.2. La alimentarea cu carburanţi, se vor respecta următoarele reguli:
a) în mod obişnuit, alimentarea se va face numai la punctele de alimentare şi numai ziua, înainte de începerea activităţii;
b) când alimentarea se face pe mirişte sau pe arie, se vor lua măsuri să nu se producă scurgeri de carburanţi; dacă s-au produs, carburantul va fi acoperit cu pământ mărunţit;
c) dacă, în mod excepţional, alimentarea este necesară şi pe timpul nopţii, aceasta se va face numai în afara lanurilor şi ariilor şi numai la lumina electrică sau a farurilor unei alte maşini;
d) aducerea carburanţilor din depozit la punctele de alimentare se va face numai în vase metalice închise;
e)  alimentarea se va face cu motorul oprit.
3. Secerişul şi recoltarea cu combina
3.1. În perioada coacerii şi până la terminarea recoltării cerealelor, se vor interzice fumatul, iluminatul cu flacără deschisă sau folosirea sub orice formă a focului deschis în lanuri, pe arii, pe mirişti, la locurile de depozitare a paielor, în apropierea maşinilor situate în parcurile de câmp, la depozitele şi punctele de alimentare cu carburanţi, precum şi în apropierea acestora, la o distanţă mai mică de 100 m. În aceste locuri, se vor amplasa indicatoare cu inscripţiile „FUMATUL OPRIT”, „PERICOL DE INCENDIU”.
3.2. Fumatul şi prepararea sau încălzirea hranei se admit în locuri special amenajate, situate în afara lanurilor, ariilor, depozitelor de păioase, a punctelor de alimentare cu carburanţi şi lubrifianţi etc.
3.3. La efectuarea secerişului şi la recoltarea cu combina din lan, se vor respecta următoarele reguli:
a) lucrările vor începe prin izolarea perimetrală a lanurilor faţă de drumuri, pădure şi căile ferate cu care se mărginesc; izolarea se realizează prin crearea unor fâşii paralele arate, paiele şi cerealele boabe rezultate de la recoltare fiind evacuate în afara acestor fâşii; lăţimea fâşiei de izolare va fi de 10 m faţă de drumuri şi 20 m faţă de pădure şi calea ferată;
b) după izolarea lanurilor faţă de drumuri, trupurile de pădure şi căile ferate, se va efectua parcelarea lanurilor, în parcele de maximum 10 ha, lucrare care constă în crearea unor fâşii paralele arate (benzi mineralizate), cu lăţimea de 4-5 m;
3.4. Se interzice cu desăvârşire arderea miriştilor, a paielor sau a vegetaţiei uscate pe timp de vânt sau pe timpul nopţii.
3.5. Se interzice arderea miriştilor, a paielor aflate pe câmp, a vegetaţiei uscate, cu excepţia situaţiilor deosebite, când se vor obţine acordurile de la instituţiile abilitate de lege şi se vor asigura măsurile de apărare împotriva incendiilor necesare.
3.6. Arderea miriştilor se va face după obţinerea avizelor/acordurilor de la autorităţile competente, cu respectarea următoarelor măsuri:
a) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
b) izolarea zonei de ardere faţă de căi  de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
c) prezenţa permanentă, până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
d) asigurarea unui plug sau disc, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire a acestora, a unei cisterne cu apă, precum şi a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare.
3.7. Paiele rezultate în urma recoltării vor fi strânse în cel mai scurt timp.

În continuare, pompierii militari rămân mobilizați, 24 de ore din 24, pentru gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă şi acordarea primului ajutor medical specializat persoanelor aflate în dificultate.

Facebook Comments