ANUNŢ PUBLIC

by Andreea Radu

SC LTD METAL FRAMED SRL, cu sediul în Municipiul Arad, str. Abrud nr. 101/A bloc 164 Sc A, ap. 4 dorește să obțină autorizaţie de mediu pentru punctul de lucru din Arad, str. Zona Industrială Nord, Hală de producție și corp administrativ, jud. Arad, telefon 0722266018, unde se desfășoară activitatea:

  • CAEN 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

în scopul prestări servicii, având ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele:

  • Recepția materiilor prime și a materialelor auxiliare
  • Prelucrarea metalelor
  • Vopsire – Sablare
  • Asmablarea
  • Verificarea
  • Livrare și montare

 

Măsurile de protecţie a factorilor de mediu:

Apă:  Separator de produse petroliere

Aer:   Ventilarea spațiului, coș pentru evacuare gaze

Sol:      Platforme betonate

Gestiunea deseurilor: Pubele, valorificare prin unitati specializate

Substanțe periculoase: Stocare platformă betonată, în spațiu special destinat

 

Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mureşului FN, tel. 0257/280331; 0257/280996, în timp de zece zile lucrătoare după data publicării prezentului anunţ.

 

 

ADMINISTRATOR

DRAGOMIR SORIN

Facebook Comments