Anunţ de participare – Primăria comunei Felnac

by Andreea Radu

Informaţii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Comuna Felnac, cod fiscal 3519518, cu sediul in Felnac, nr. 330, judetul Arad, tel: 0257/411101, fax: 0257/411202, email: primariafelnac@yahoo.com

Instituţia Comuna Felnac invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: sport.

 

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2024 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local aprobat prin HCL Felnac nr. 17/12.02.2024, 235.000 lei.
  3. Durata proiectelor: până în data de 31.12.2024.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 14.03.2024, ora 10:00. Se foloseste procedura accelerata conform art. 20 alin. 2 din Legea 350/2005, deoarece intarzaierea proiectelor poate cauza prejudicii persoanelor interesate sa depuna propuneri de proiecte.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primaria Comunei Felnac, loc Felnac, nr. 330, jud. Arad.
  6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 15-18.03.2024.

 

 

 

PRIMAR,

Malita Ioan

 

Facebook Comments