Anunț Comuna Almaș – Composesoratul Urbărăști Rădești, Composesoratul de Pădure Urbărălă Cilana Cil și Composesoratul Joia Mare.

by Andreea Radu

COMUNA ALMAȘ, COMPOSESORATUL URBARIAL RADESTI, COMPOSESORATUL DE PADURE URBARIALA CILANA CIL ȘI COMPOSESORATUL JOIA MARE cu sediul în localitatea Almaș,  judeţul Arad,

anunţă elaborarea primei versiuni a  Amenajamentului fondului forestier proprietate privată,

U.P. XI ALmaș şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la:

– sediul Ocolului Silvic Sebiș-Moneasa din orașul Sebiș, zilnic între orele 9:00-12:00;

– sediul APM Arad, Strada Splaiul Mureșului, FN, Arad de luni-vineri între orele 9:00-12:00;

Observațiile publicului se primesc zilnic la  sediul APM în 18 zile de la data anuntului.

Facebook Comments