Adrian Todor: „Guvernul Orban refuză să ajute fermierii afectați de secetă“

by Florian Popa

Guvernul Orban atacă la CCR Legea ajutorului pentru fermieri. Este revoltător că guvernul PNL vrea să dea ajutor de stat de 1 miliard de lei, exclusiv pentru 3 corporații  străine din domeniul reasigurărilor,  dar împiedică aplicarea rapidă a unui proiect de lege prin care Parlamentul acordă sprijin agricultorilor români ale căror culturi au fost distruse de seceta din acest an. Chiar ministrul Oros anunța public faptul că sunt calamitate 1,6 milioane de hectare de culturi agricole.

„Atitudinea guvernului liberal de a reclama la CCR  legea adoptată de Parlament este o obstrucție iresponsabilă, care împiedică sprijinul de care agricultura țării are nevoie acum mai mult decât oricând. De la preluarea guvernării, agricultura națională este neglijată și subminată cu perseverență. Programe vitale, care și-au dovedit utilitatea au fost ori abandonate ori lipsite de finanțare, doar pentru că fuseseră inițiate de PSD – tomata, usturoi, lână, piscicultură, suine, etc.

E complet lipsită de temei obiecția guvernului Orban că Parlamentul nu putea institui ajutor de stat pentru calamitățile agricole fără aprobare de la Bruxelles, în condițiile în care chiar din primul articol al legii se precizează că „prezenta schemă respectă prevederile din cadrul sec 1.2.1.2, Cap. 1, partea a II-a din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioala 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 204 din 1 iulie 2014, denumite în continuare Orientările UE”.

La fel de nejustificată este și reclamația că nu sunt indicate modalitățile de calcul și sursele de finanțare. Legea este foarte clară și precisă. Pentru a fi eligibili schemei, beneficiarii trebuie să dețină un proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat de către o comisie formată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și în care să fie cuprinse cultura și suprafața afectată și gradul de afectare. Despăgubirile se acordă producătorilor agricoli ale căror culturi au fost afectate de fenomenele meteorologice nefavorabile, numai pentru daune ce depășesc 30% din producție, dar nu mai mult de 70% din cheltuielile efectuate pentru cultura respectivă până la data producerii fenomenului“, declară deputatul PSD Arad Adrian Todor.

 

Facebook Comments