Admitere la liceu 2022: Rezultatele de la repartizarea computerizată, afișate astăzi

by Florian Popa

Admiterea la liceu 2022. Rezultatele admiterii la liceu sunt publicate astăzi de ministerul Educației pe site-ul dedicat admitere.edu.ro. Absolvenţii clasei a VIII-a află astăzi dacă au fost admiși la liceul la care au dorit să-și continue studiile. În funcție de media obținută la Evaluarea Națională 2022, elevii au făcut opțiunile pentru admiterea la liceu.
Media de admitere la liceu 2022 pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională 2022 susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
Calculul mediei de admitere la liceu 2022 se face astfel:
MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN
MA = media de admitere;
ABS =media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.
Media de admitere la liceu 2022 se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci. Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunostinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale pentru care se susţin probe de verificare a cunostinţelor la limba maternă.

Facebook Comments