Acțiune privind ucenicia, desfășurată de ITM Arad

by Andreea Radu

În perioada 15.04.2019 – 31.05.2019, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad s-a desfășurat ,,Acțiunea de informare și conștientizare cu privire la respectarea legislației specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul ”.

Cu acest prilej s-au organizat întâlniri interactive, în cadrul cărora inspectorii de muncă au răspuns întrebărilor formulate și au adus lămuriri la problemele semnalate de participanți.

Acțiunea a urmărit în principal, informarea angajatorilor interesați despre importanța aplicării corecte și unitare a dispozițiilor legale care reglementează ucenicia, efectuarea stagiului profesional de către absolvenții de învățământ superior și nu în ultimul rând a normelor care reglementează internshipul.

S-a urmărit de asemenea, creșterea gradului de conștientizare, angajatorii fiind informați despre modalitatea de încheiere a contractului de ucenicie, a contractului de stagiu care constituie anexă la contractual individual de muncă precum și despre posibilitatea de a utiliza interni în baza contractului de internship.

S-a pus accentul îndeosebi pe importanța promovării dialogului social care poate facilita dezvoltarea parteneriatelor la nivel local, consecința previzibilă fiind integrarea pe piața muncii a persoanelor cu vârsta de peste 16 ani, în concordanță cu aspirațiile profesionale ale fiecăruia și cu cerințele pe care le are piața muncii.

Privită în ansamblu, acțiunea a avut efect pozitiv, concluzia fiind unanim împărtășită : ucenicia, stagiul de formare profesională și internshipul oferă o posibilitate facilă entităților angajatoare de a-și asigura personal calificat, în funcție de cerințele pe care le au.

 

Facebook Comments