Actele expirate în perioada stării de alertă trebuie schimbate până luni

by Florian Popa

Românii cu acte expirate în perioada stării de alertă, încheiată în martie 2022, trebuie să le preschimbe de urgență. Din 7 iunie, acestea își pierd valabilitatea, anunță MAI, într-un comunicat publicat vineri.

Potrivit Legii 55/2020, documentele au mai fost valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de alertă, respectiv de pe 8 martie.
“Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.”

Care sunt documentele?

Cartea de identitate, permisul de conducere sau viza de flotant se numără printre documentele care mai sunt valabile până pe 6 iunie.

Un alt aspect important este că Legea 55/2020 arată că, prin excepție, dovezile înlocuitoare ale permiselor de conducere (cu drept de circulație), au rămas valabile până pe 18 martie, ceea ce înseamnă că acestea urmează să își piardă valabilitatea pe 16 iunie.

De ce acte aveți nevoie pentru a vă schimba documentele personale expirate în starea de alertă?

Pentru actul de identitate, aveți nevoie de cerere pentru eliberare, actul de identitate expirat, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, certificatul sau hotărârea judecătorească de divorţ definitivă sau irevocabilă, după caz, extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, dar și documentul cu care se probează achitarea contravalorii actului de identitate.

Atenție, totuși, extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

În situația modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Pentru permisul de conducere, aveți nevoie de cerere, care se completează electronic la ghișeu, actul de identitate, în original, dovada de plată a contravalorii permisului, de 89 lei, permisul de conducere expirat în original, fișa medicală – documentul emis de o unitate medicală autorizată, din care să rezulte că solicitantul este apt din punct de vedere medical pentru a conduce autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea noului document.

Pentru viza de flotant, aveți nevoie de o cerere pentru a înscrie în cartea de identitate reședința, actul de identitate în care urmează să se realizeze mențiunea și documentul cu care se dovedește adresa de reședință, în original și copie. În situația în care cel care solicită viza nu deține un act care să probeze titlul locativ potrivit legii din România, persoana care îl găzduiește trebuie să își exprime consimțământul.

Facebook Comments