Acord unic pentru lucrările de construcţii

by Florian Popa

Sergiu Bîlcea, preşedintele PNL Municipiul Arad, apreciază modificările legislaţiei cu privire la construcţii, care vor reduce birocraţia pe de o parte şi vor mări disciplina în construcţii, pe de altă parte. Începând cu 12 ianuarie intră în vigoare câteva modificări legislative care privesc calitatea lucrărilor și autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Birocraţia este simplificată prin înfiinţarea unei comisii care emite un acord unic pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții. Documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare va fi depusă în format electronic. În acelaşi timp, sunt prevăzute măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii lucrărilor, printre care sancțiunile pentru investitorii care nu realizează recepția finală la expirarea perioadei de garanție. Predarea către proprietar a construcţiei se poate face numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a branșamentelor la rețelele de utilități publice.

Îmbunătăţirea legislaţiei va crea condiţiile necesare pentru lucrări publice mai bine organizate şi un disconfort redus pentru cetăţeni. Reducerea birocraţiei şi disciplina în construcţii sunt obiective importante pentru administraţia locală pe care mi le asum pentru anii următori”, a declarat Sergiu Bîlcea, preşedintele PNL Municipiul Arad.

Facebook Comments