Acord de cooperare între IȘJ Arad și Direcția Educație a Raionului Anenii Noi din Republica Moldova

by Cristian Dobre

Arad. Inspectoratul Școlar Județean Arad, reprezentat de Inspector Școlar General Marius Göndör,  a încheiat  recent un acord de cooperare internațională cu Direcția Educație a Raionului Anenii Noi din Republica Moldova. Acordul reglementează modurile de cooperare între cele două părți semnatare  în scopul promovării valorilor comune, a tradițiilor care ne leagă și a intereselor identice. Sunt preconizate acțiuni comune care să valorifice potențialul destinatarilor educației din cele două zone geografice, bazate pe principiile egalității de șanse și a accesului la o educație și o formare de calitate.

Cele două instituții partenere vor iniția proiecte și programe comune, concretizate în manifestări variate, ca de exemplu sesiuni, simpozioane, conferințe, schimburi de experiență, tabere tematice sau cursuri de formare. Acordul încheiat între Inspectoratul Școlar Județean Arad și Direcția Educație a Raionului Anenii Noi din Republica Moldova este o concretizare a protocolului colaborare între  Ministerul Educației Naționale al României  și Ministerul Educației al Republicii Moldova.

Facebook Comments