26 iunie – Ziua internaţională pentru sprijinirea victimelor torturii

by Dana B.

Ziua internaţională pentru sprijinirea victimelor torturii este marcată anual la 26 iunie, urmărind reînnoirea angajamentelor omenirii în vederea eradicării totale a acestei forme de pedeapsă inumană, prin denunţarea acţiunilor de tortură şi pedepsirea făptaşilor.

Această zi a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la 12 decembrie 1997, prin Rezoluţia 52/149. ONU a condamnat de la bun început tortura ca fiind unul dintre cele mai malefice acte comise de fiinţele umane asupra semenilor, potrivit www.un.org.

În ciuda interzicerii absolute a torturii în temeiul dreptului internaţional, fiind considerată o infracţiune, în fiecare an, în lume sunt comise crime prin tortură împotriva femeilor, a bărbaţilor, dar şi a copiilor, iar marea majoritate a victimelor sunt nevoite să facă faţă singure traumelor. Singurul mecanism care vizează finanţarea victimelor torturii şi a familiilor acestora este Fondul voluntar al ONU pentru victimele torturii, administrat de Oficiul pentru Drepturile Omului al ONU de la Geneva.

Preocupările legate de protejarea securităţii naţionale şi a frontierelor sunt din ce în ce mai folosite pentru a permite tortura şi alte forme de tratament crud, degradant şi inuman.Tortura încearcă să anihileze personalitatea victimei şi neagă demnitatea inerentă a fiinţei umane, iar practica sistematică sau răspândită a torturii constituie o crimă împotriva umanităţii aşa cum arată www.un.org.

Convenţia ONU împotriva torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, a fost aprobată de Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1984 (rezoluţia 39/46) şi a intrat în vigoare la 26 iunie 1987. Articolul 2 din această Convenţie prevede ca ”fiecare stat parte va lua măsuri legislative, administrative, judiciare sau alte măsuri eficiente pentru a împiedica comiterea unor acte de tortură pe teritoriul de sub jurisdicţia sa. Nicio împrejurare excepţională, oricare ar fi ea, fie că este vorba de starea de război sau de ameninţare cu războiul, de instabilitate politică internă sau de orice altă stare de excepţie, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura”.

România a semnat la 10 august 1990 adeziunea la Convenţia ONU împotriva torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude.

 

Sursa: agerpres.ro

Facebook Comments