26 iunie – Ziua internaţională pentru sprijinirea victimelor torturii

by Cristian Dobre

Ziua internaţională pentru sprijinirea victimelor torturii este marcată în fiecare an la 26 iunie. Aceasta a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), la 12 decembrie 1997, prin Rezoluţia 52/149. Prin marcarea acestei zile se are în vedere reînnoirea angajamentelor omenirii în vederea eradicării totale a acestei forme de pedeapsă inumană, prin denunţarea acţiunilor de tortură şi pedepsirea făptaşilor, ONU condamnând tortura ca fiind unul dintre cele mai malefice acte comise de fiinţele umane asupra semenilor, potrivit www.un.org.

Tortura este o infracţiune, în temeiul dreptului internaţional, fiind absolut interzisă, neputând fi justificată în vreun fel. Aceasta anihilează personalitatea victimei şi neagă demnitatea inerentă a fiinţei umane, iar practica sa sistematică sau răspândită constituie o crimă împotriva umanităţii, aşa cum arată site-ul www.un.org. În ciuda interzicerii ei, în fiecare an, în lume sunt comise crime prin tortură împotriva femeilor, a bărbaţilor, dar şi a copiilor, iar marea majoritate a victimelor sunt nevoite să facă faţă singure traumelor. Singurul mecanism care vizează finanţarea victimelor torturii şi a familiilor acestora este Fondul voluntar al ONU pentru victimele torturii, administrat de Oficiul pentru Drepturile Omului al ONU de la Geneva.

Convenţia ONU împotriva torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, a fost aprobată de Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1984 (Rezoluţia 39/46) şi a intrat în vigoare la 26 iunie 1987. Articolul 2 din această Convenţie prevede că ”fiecare stat parte va lua măsuri legislative, administrative, judiciare sau alte măsuri eficiente pentru a împiedica comiterea unor acte de tortură pe teritoriul de sub jurisdicţia sa. Nicio împrejurare excepţională, oricare ar fi ea, fie că este vorba de starea de război sau de ameninţare cu războiul, de instabilitate politică internă sau de orice altă stare de excepţie, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura”. Punerea în aplicare a Convenţiei de către statele părţi este monitorizată de Comitetul împotriva Torturii format din experţi independenţi, potrivit sursei amintite. Ţara noastră a semnat adeziunea la această Convenţie, la 10 august 1990.

În acest an, în contextul pandemiei de coronavirus, cu ocazia Zilei internaţionale de sprijinire a victimelor torturii, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului şi Asociaţia pentru Prevenirea Torturii (APT) organizează (13:00-14:30, Ora Europei Centrale) un webinar public cu privire la impactul Covid-19 asupra torturii şi relelor tratamente, moderat de Barbara Bernath, secretar general al APT, aşa cum arată www.ohchr.org.

Sursa: agerpres.ro

Facebook Comments