2013, AN MAI BUN PENTRU FINANTELE ARADENE

by Sida Voicu

Realizarea programului de colectare a veniturilor bugetului general consolidat al statului reprezintă obiectivul principal al Fiscului. Pentru fiecare lună Agenţia Naţională de Administrare Fiscală stabileşte un program de încasări fiecărui judeţ/regiune în parte, în funcţie de sumele declarate de operatorii economici şi de arieratele aflate în sold. Mobilizarea eficientă a întregului aparat fiscal a condus la încasări substanţiale în cursul anului 2013. Luând în considerare programul de încasări stabilit de la nivel central/regional, Fiscul arădean a reuşit în această perioadă o depăşire a programului cu 1,37 puncte procentuale.

Factorii care au contribuit la realizarea nivelului actual de colectare a veniturilor bugetare, ce înregistrează o creştere faţă de anul anterior, sunt: Îmbunătăţirea disciplinei fiscale, prin creşterea gradului de conformare voluntară la plată a contribuabililor;  Derularea cu promptitudine şi eficienţă a măsurilor de executare silită (emiterea de somaţii, popriri de conturi, popriri terţi, sechestre bunuri mobile şi imobile); Acţiunile de inspecţie şi control susţinute ale activităţii de inspecţie fiscală şi orientarea către domeniile de mare risc.

În anul 2013 a continuat procesul de întărire a disciplinei fiscale, concretizat în creşterea gradului de depunere voluntară a declaraţiilor, pe tipuri de impozite la 93,33 % şi a gradului de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale la 77,89 %. unere electronică, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional; – Ónregistrarea permanentă a contribuabililor, persoane fizice sau juridice, ce doresc să utilizeze sistemul on-line; – perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici care acordă asistenţă contribuabililor pe linia cunoaşterii legislaţiei fiscale, a declaraţiilor fiscale şi programelor informatice.

Întregul raport al A.J.F.P. Arad este disponibil pe siteul Prefecturii Arad, www.prefecturaarad.ro, secţiunea „Colegiu prefectural”.

Facebook Comments