12 noiembrie – Ziua Geodezilor Militari

by Cristian Dobre

Bazele Serviciului Topografic al Armatei Române au fost puse de domnitorul A. I. Cuza (1859-1866) prin semnarea Înaltului Ordin de Zi nr. 83 din 12 noiembrie 1859, prin care se înfiinţa ”Corpul (Korpu) de Stat Major General”. Acesta avea în compunerea sa o structură de specialitate care să pună în aplicare ”Tot ce se atinge de lucrările topografice, geodezice şi statistice, precum şi ridicarea şi lucrarea planurilor de acest fel şi aplicarea acestor lucrări la facerea hărţei cadastrale a Principatelor Unite”, conform www.geomil.ro.

Ulterior, au fost perfecţionate continuu atât structura organizatorică a acestuia, cât şi tehnologia de obţinere a hărţii topografice militare. La 15 ianuarie 1951 a fost înfiinţată Direcţia Topografică Militară (DTM), cu o structură organizatorică nouă. Au fost, de asemenea, înfiinţate Detaşamentul Geodezic şi Detaşamentul Topografic, subordonate DTM, specializate în executarea lucrărilor de cabinet şi de teren necesare întocmirii hărţii topografice a ţării, potrivit volumului ”Calendarul Tradiţiilor Militare” (2010).

La 1 septembrie 1961, s-a înfiinţat Unitatea de Geodezie şi Topografie, cu sediul în garnizoana Buzău, prin unificarea Detaşamentelor Geodezic şi Topografic, continuând planurile de producţie ale acestora. Astfel, printre realizările topogeodezilor militari se numără prima hartă topografică având înscris numele de România, lucrări topografice pentru zonele de operaţii ale Armatei Române în timpul Războiului de Independenţă, medalii de aur şi de argint la Expoziţia Universală de la Paris (1899), harta topografică militară la scările 1:25.000 – 1:1.000.000, planuri topografice ale localităţilor ş.a.

Începând cu anul 1963, s-a început actualizarea hărţii topografice la scara 1:50.000, după procedee topofotogrametrice moderne, finalizându-se în 1973. În perioada 1968-1989, a fost proiectat, realizat şi modernizat poligonul geodezic naţional, conceput ca laborator de încercări în condiţii reale a aparaturii de măsurare, a metodelor şi tehnologiilor folosite în geodezie şi domeniile conexe.

Direcţia Topografică Militară s-a reorganizat, în 1991, înfiinţându-se ”Institutul de Cercetare, Proiectare şi Producţie în Domeniul Topogeodeziei Militare”, prin unificarea Centrului de Cercetări Ştiinţifice cu Unitatea de Cartografie şi Fotogrammetrie şi cu secţiile productive din Unitatea de Geodezie şi Cartografie. În perioada 1991-1994, s-au realizat ”Hărţile topografice generale la scările 1:50.000-1:1.000.000”, fiind primele hărţi topografice militare interoperabile cu standardele geografice NATO.

Guvernul României a emis, la 24 martie 2010, Ordonanţa de Urgenţă nr. 21, aprobată cu Legea nr. 136/2010, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia Topografică Militară execută aerofotografierea întregului teritoriu naţional la fiecare trei ani, în cooperare cu Statul Major al Forţelor Aeriene, realizează ortofotoplanurile pentru întregul teritoriu al României şi lucrările de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în perioada 2010-2020. În perioada 2010-2013, s-a realizat primul ciclu de aerofotografiere a teritoriului naţional, iar în intervalul 2010-2014, Direcţia Topografică Militară a asigurat personal militar de specialitate, pentru încadrarea unei funcţii de subofiţer de stat major nivel 1 la depozitul de hărţi al teatrului de operaţii Afganistan.

Unul dintre principalele obiective ale Agenţiei de Informaţii Geospaţiale a Apărării General de Divizie ”Constantin Barrozzi” este asigurarea geografică a Armatei României şi, la cerere, a celorlalte structuri ale Sistemului de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională precum şi a structurilor NATO/PfP/UE, Instrucţiuni pentru asigurarea geografică în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.173 din 25.11.2004, potrivit www.geomil.ro.

Sursa: agerpres.ro

Facebook Comments