Seminar pentru beneficiarii proiectelor din cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Ungaria

by Andreea Radu

În cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Interreg V-A România-Ungaria sunt  organizate seminarii dedicate beneficiarilor proiectelor aprobate în cadrul celui de-al treilea Apel deschis. Unul dintre aceste seminarii se va ține la Arad, pe data de 30 iulie, cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, instituție având rolul de Autoritate de management în implementarea proiectelor din Programul de cooperare ce beneficiază de finanțare europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Scopul seminarului este de a oferi sprijin în implementarea proiectelor, în cadrul acestuia urmând să fie prezentate într-un mod interactiv regulile de implementare, obligaţiile beneficiarilor privind comunicarea și diseminarea, recomandări privind utilizarea sistemului eMS, sfaturi practice legate de raportarea și validarea cheltuielilor, precum și exemple de greșeli frecvente în vederea prevenirii neregulilor și fraudelor.

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoile identificate ce necesită o abordare comună şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane de euro, din care 189 milioane de euro reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg. Pentru pregătirea viitorului program de cooperare transfrontalieră  Interreg România – Ungaria 2021-2027, MDRAP, în calitate de Autoritate de management, a demarat deja consultările la nivel național pentru a se contura o poziție unitară privind domeniile de interes strategic care vor fi abordate pentru următoarea perioadă de programare.

Instituții sau organizații din Județul Arad beneficiază deja de fonduri obținute prin programul de cooperare transfrontalieră. Printre proiectele finanțate, alături de modernizarea unor drumuri județene din zonele de frontieră, se numără:

  • Îmbunătățirea managementului transfrontalier privind riscul de inundații pe râul Mureș. Beneficiar: Administația Bazinală de Apă Mureș. Proiectul presupune elaborarea unor hărţi și baze de date comune privind riscuri specifice, asigurând astfel o protecție eficientă împotriva inundațiilor, dezvoltarea și modernizarea stației de pompare de la Makó (Ungaria), reconstruirea barajului de protecție împotriva inundațiilor (reabilitarea barajului de protecție aferent municipiului Arad pe o lungime de 2345 m și amenajarea malului pe o lungime de 225 m). Valoare proiect: 2,685,559.00 Euro, din care FEDR 2,282,725.15 Euro;
  • „Educația adulților în domeniul sănătății și a mediului de viață sustenabil” prin dezvoltarea Centrului Educațional pentru Adulți „Verba Docent” Arad, beneficiar principal:  Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR” (România). Proiectul mai presupune organizarea și desfășurarea de cursuri de formare pentru adulți, în special pentru șomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă și persoane marginalizate din punct de vedere social, în domeniile viață sănătoasă și mediu de viață sustenabil, organizarea de târguri de locuri de muncă în domeniul sănătății, agriculturii și turismului, dezvoltarea și promovarea unei mărci comune româno-ungare pentru produsele locale din Valea Crisului Alb / Feher Körös.  Valoarea proiectului: 2.987.502,00 Euro, din care FEDR, 2.539.376,70;
  • Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere între instituțiile publice din Nădlac-Sântana-Elek-Doboz printr-o serie de activități derulate în comun de funcționari din cele două țări care se vor concretiza în servicii mai bune pentru populația din cele patru localități prin modernizarea sălii de întâlniri din Nădlac, a sălilor multifuncționale din Elek și Sântana precum și a sălii de sport din Doboz. Valoarea proiectului: 890,00 Euro, din care FEDR 252.356,50 Euro;
  • Model deschis, transfrontalier, al unei baze de date a muzeului digital. Proiectul presupune dezvoltarea unui model digital pentru colecții publice (cercetare, achiziționare de echipamente și instruire), dar și generarea unor aplicații practice ale muzeelor ​​digitale (ateliere, educație și conștientizare, pregătirea ghidurilor culturale, monografii și broșuri, expoziții modernizate și virtuale), organizarea unor ateliere de lucru. Beneficiar din Arad: Biblioteca Județeană Alexandru D. Xenopol din Arad. Valoarea proiectului: 390.775,00 Euro, din care FEDR 332.158,75 Euro.

 

 

 

Facebook Comments