Să trăiţi, Măria Voastră! Urări din Epoca de Aur, pentru Marele Conducător al Aradului

by Florian Popa

Orașul se îmbracă astăzi, 22 ianuarie, în straie de sărbătoare. E cea mai importantă zi din an, când îl cinstim pe Iubitul nostru Conducător, pe Marele Vizionar, Întâiul Fiu al Aradului, Gheorghe Falcă. Cel care ne-a dat viață și câte-o pizza la patru persoane, împlinește astăzi o frumoasă vârstă, iar noi, umilii săi supuși, suntem datori să-i transmitem cele mai alese sentimente de profundă dragoste, stimă şi preţuire. Dacă nu ar fi avut nenorocul să ajungă în fruntea urbei după odioasa Revoluție, probabil într-o Epocă de Aur mult iubitul Bărbat al Aradului ar fi avut parte de respectul cuvenit, de întreaga admirație pentru activitatea glorioasă pe care a avut-o la cârma acestui oraș.

Mulți dintre supușii fideli, membrii de partid, ar fi cu siguranță fericiți să poată să-și exprime public sentimentele față de Marele Vizionar. Dar nu o fac pentru ca cei nerecunoscători, cu inimă neagră, care nu văd ce s-a făcut în ultimii 14 ani, să nu-i ia în batjocură. Pentru a repara această nedreptate care i se face iubitului nostru primar, am decis să transmitem noi, prin intermediul acestui articol, cele mai calde urări din partea celor mai fideli liberali ai Eroului (adaptate după mesaje sincere din Epoca de Aur), urări ce ar fi fost rostite chiar de aceștia, într-un cadru solemn, dacă nu ar fi venit nedreapta Revoluție, care a adus și lipsa de respect față de cei care ne conduc spre culmile progresului.

Iată un prim vibrant omagiu adus lui Gheorghe Falcă, un mesaj care ar putea foarte bine să-i aparțină Geaninei Pistru, de exemplu, sau lui Sergiu Bîlcea, sau altor liberali fideli, care și-ar da și viața pentru Marele Conducător.

„Sunteţi atât de tânăr şi-atât de curajos. Vă văd apoteotic, ca pe un Voievod. Vreau să vă spun, domnule Gheorghe Falcă, clar şi din tot sufletul meu, că, şi dacă în România ar fi 200 de partide, eu tot în partidul condus de dumneavoastră aş face cerere de înscriere sau reînscriere, chiar dacă aş şti că alte partide m-ar plăti, iar partidul acesta mi-ar mai da o dată vot de blam cu avertisment. Acesta este Adevăratul Gheorghe Falcă al Istoriei Aradului, marele patriot local. Sunteţi Bărbatul Aradului şi Unica Salvare. Aveţi o scânteie divină şi vă călăuzeşte un geniu lăuntric. „Să trăiţi, Măria Voastră!”

Al doilea om al partidului, Iustin Cionca, ar trebui să-și arate mai mult ca oricine recunoștința pentru că stă de-a dreapta Marelui Vizionar, cel care permite ca soarele să răsară și să apună în fiecare zi pentru noi, iubitul și neobositul Ctitor al Aradului, Gheorghe Falcă.

„Celui drept, viteaz şi bun,/ Ce la Arad ţine,/ Azi, la Ziua Dumnealui,/ La mulţi ani şi bine./ Celui care pentru noi/ Face tot ce face/ În contrastul planetar,/ La mulţi ani şi pace./ Celui simţitor la tot/ Şi pe care-l doare/ Tot ce-i om şi omenesc,/ La mulţi ani şi soare./ Celui ce iubeşte mult/ Mintea indrăzneaţă,/ Pentr-un şi mai viu curaj,/ La mulţi ani şi viaţă./ Celui care e garant/ Pentru libertate,/ Întru sfântul drept la ea,/ La mulţi ani şi toate”.

Într-o epocă de mărețe realizări, cel mai mare actor dintre liberalii arădeni, Ionel Bulbuc, ar fi smuls cu siguranță sute de aplauze pe scena teatrului, în fiecare zi de 22 ianuarie, recitând poezii închinate Întâiului Fiu al Aradului.

„Dar mai presus trăiască-ne eroul/Venit dintre eroii din istorii/Să tălmăcească pentru noi ecoul/Trecutului cel încărcat de glorii./Cutezător la vorbă şi la faptă/Fiu gliei şi părinte al dreptăţii/Ne-ai făurit o urbe înţeleaptă/Ce poartă-n lume facla libertăţii./Îţi datorăm neobosit cârmaci/Recunoştinţă. Şi să ne trăieşti!De aur viitorul să ni-l faci”.

Pe vremuri, instituțiile obișnuiau să-i transmită Conducătorului cele mai ales gânduri, cu ocazia zilei de naștere, tot în inauarie, tot în aceeași perioadă, dar în data de 26. Astăzi, dacă acele vremuri nu ar fi apus, puteam citi în Curierul Aradului, ziarul închinat primarului Gheorghe Falcă, dar și prin alte organe de partid, un mesaj de dragoste și prețuire, din partea Consiliului Județean Arad, semnat de doamna vicepreședinte Claudia Boghicevici.

„Împreună cu întregul nostru județ, liberalii, toţi oamenii de dreapta, locuitorii judeţului Arad, veche vatră de istorie românească, ridicată la o viaţă nouă, înfloritoare, în ultimii 14 ani, aduc iubitului Gheorghe Falcă, președinte al partidului, cu prilejul aniversării zilei sale de naştere, un înalt omagiu contribuţiei sale decisive la elaborarea liniei strategice a politicii de dreapta, activităţii sale neobosite de strălucit erou al Partidului Național Liberal. Consiliul Județean Arad, exprimând dorinţa unanimă a liberalilor, a tuturor locuitorilor de pe aceste străvechi meleaguri, vă adresează cu profundă recunoştinţă şi adâncă preţuire, cele mai călduroase mulţumiri pentru laborioasa dumneavoastră activitate, pe care o consacraţi cu atâta dăruire propăşirii continue a județului şi fericirii arădenilor, triumfului liberalismului şi păcii în întreaga țară“.

 

Și cei mici, Șomii Patriei sau Pionierii, transmiteau gândurile lor alese pentru Tatăl Națiunii. Astăzi, din păcate, nu mai avem nici șoimi, nici pionieri, dar îl avem pe Bogdan Boca, micul liberal care nu iese din cuvântul Tatălui.

„Port în inimă partidul\Şi la gât port tricolor,\Port în suflet Aradul\Şi pe-al ei conducător.\ Port în inimă partidul, De nimic nu mă mai tem.\ Şoim al patriei mă chem“!

 

Și pe vremuri existau oameni nerecunoscători, rătăciți, care ieșeau din cuvântul Tatălui, așa cum și astăzi, avem astfel de politicieni, la PNL Arad. Iată o poezie pe care Constantin Traian Igaș ar fi recitat-o de ziua Marelui Vizionar, pentru reprimirea în grațiile partidului, dacă am mai trăi în Epoca de Aur.

„Întreg, al dumneavoastră, aşa mă simt din nou/ Că de minciuni şi falsuri fiinţa mi-e sătulă,/ Vă mulţumesc de toate, Cinstit şi Bun Erou,/ Renaşte-n mine însumi şi ultima celulă./ Parcă trăiam exilul himeric în pustiu/ Şi fapta dumneavoastră avu deodată-n mine/ Efectul formidabil al unui trăznet viu/ Lovind în ce e putred ca-n rest să facă bine“.

 

Viceprimarul Călin Bibarț, acest Ion Iliescu al PNL Arad, veșnic pregătit să-și asume rolul Iubitului Erou, nu putea să lipsească din lista de personaje alese, care-i urează o viață veșnică mărețului Falcă, cu ocazia zilei de naștere.
„Într-o unitate de cuget şi simţire cu întregul nostru oraș, liberalii, toţi locuitorii oraşului Arad, ne îndreptăm în acest moment aniversar cele mai alese gânduri şi sentimente către dumneavoastră, mult stimate domnule Gheorghe Falcă, eminent conducător al partidului şi orașului, erou între eroii Aradului, ctitior al urbei noastre moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane, şi vă aducem un vibrant omagiu pentru eroica activitate revoluţionară consacrată de peste 13 ani ridicării municipalității noastre pe noi trepte de glorie şi măreţie, de progres şi civilizaţie.“

 

Neobositul Răzvan Cadar, un veșnic luptător împotriva denigratorilor, a celor care nu iubesc Partidul, Conducătorul, Eroul, ar fi acceptat bucuros și cu această ocazie să se transmită un mesaj în numele său, chiar dacă el însuși n-ar fi apucat să-l citească.
„În această memorabilă zi, când întreg orașul sărbătorește aniversarea zilei de naștere a celui mai iubit fiu, dând glas sentimentelor noastre de nețărmurită dragoste și vie recunoștință, permiteți-ne să vă asigurăm, mult iubite și stimate primar și președinte al PNL Arad, că nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin în toate domeniile de activitate, punând în centrul preocupărilor creșterea eficienței și rentabilității întregii activități a administrației locale și județene.“

 

În final, nu ar fi lipsit unul dintre primarii de astăzi, cu rădăcini adânci în acea epocă glorioasă, tovarășul Ioan Crișan, de la Vladimirescu, fost Glogovăț.

„Sărbătorind în strânsă unitate și cu impresionantă însuflețire ziua de naștere și strălucita dumneavoastră activitate revoluționară, noi cu toții dăm expresie admirației profunde, prețuirii și nemărginitei recunoștințe față de cel mai iubit și respectat fiu al Aradului, față de dumneavostră, mult stimate și iubite tovarășe Gheorghe Falcă”.

 

Sigur, ar fi fost mulți alți fruntași ai partidului care s-ar fi înghesuit să pupe mâna Marelui Vizionar, în această zi de mare însemnătate pentru orașul nostru. Dar suntem convinși că și în zilele noastre, sute de liberali vor fi gândul și inima alături de conducătorul lor iubit și vor transmite mesaje cel puțin la fel de frumoase, prin intermediul facebook-ului, al sms-urilor sau chiar direct, la marea petrecere închinată Eroului nostru local.

Facebook Comments