ISU ARAD A APLICAT APROAPE 200 DE SANCTIUNI ÎN LUNA APRILIE

by Cosmin Mihuta

Cadrele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă V. Goldiş Arad au executat, pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă în luna aprilie 2014, 194 de controale  (22 investiţii, 99 operatori economici, 65 instituţii, 8 localităţi). Pe timpul controalelor au fost constatate 315 nereguli (261 securitate la incendiu şi 54 protecţie civilă), dintre care 25  nereguli în domeniul securităţii la incendiu şi 8 nereguli în domeniul protecţiei civile soluţionate pe timpul controlului. Reprezentanţii ISU Arad au aplicat 192 de avertismente (157 securitate la incendiu şi 35 protecţie civilă) şi 34 de amenzi, în cuantum de 29500 lei.

Principalele nereguli sancţionate sunt exploatarea mijloacelor tehnice cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate; neasigurarea utilizării, verificării, întreţinerii şi reparării mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant; în actele de transmitere temporară a dreptului de folosinţă asupra bunurilor mobile părţile nu au prevăzut expres răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor; neîntocmirea sau neavizarea de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vasile Goldiş Arad a planurilor de intervenţie.

 

Facebook Comments