(FOTO) Duminica Floriilor. Parohia Grădiște II și-a serbat pentru prima dată hramul bisericii ”Intrarea Domnului în Ierusalim”

by Dana B.

Pe calea spre Înviere fiind, iată-ne ajunși în cea de a cincea Duminică din Postul Paștelui. Duminica Floriilor, duminica în care oamenii, cu mic cu mare, aveau să Îl întâmpine pe Mântuitorul, la Intrarea în Ierusalim, plini de entuziasm, aruncând pe Calea Crucii ce tocmai I se deschidea în față, flori, ramuri de finic și chiar propriile haine. Aruncau și strigau ”Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!”.

Cu mic cu mare au luat și arădenii, astăzi, drumul bisericilor pentru a-L întâmpina pe Mântuitorul și a-I pune înainte, fiecare după propria măsură a cultivării virtuților creștine, florile adunate în timpul pelerinajului pământesc, după cum frumos avea să sublinieze în cuvântul de învățătură Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, prezent în mijlocul credincioșilor din Parohia Grădiște II. Parohie care a pus în această binecuvântată zi, prin grija neobosită a Părintelui Viorel Roja, înaintea Mântuitorului, mir de mare preț prin sărbătorirea primului hram și sfințirea icoanei ”Intrării Domnului în Ierusalim” de pe frontispiciul acestui lăcaș de cult.

Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim, sărbătoare numită în popor Floriile, reprezintă ultima intrare a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim înainte de pătimirile, răstignirea, moartea și învierea Sa.  Evanghelia ce se citește în această zi ne prezintă icoana prieteniei Domnului cu Lazăr (și familia lui) înviat în a patra zi de la moartea sa, mirul pe care Maria, sora lui Lazăr îl varsă pe picioarele Mântuitorului, precum și entuziasmul poporului ce L-a întâmpinat la intrarea în Ierusalim: „Osana! Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului”. Această pericopă ne prezintă și tabloul sumbru ce îl evidențiază pe Iuda, zgârcit, hoț și viclean, și pe mai marii poporului iudeu ce au făcut sfat să-l omoare pe Lazăr în contextul urii ce o purtau față de Domnul Hristos.

Înțelegem din Praznicul de astăzi că Hristos Domnul este biruitorul morții lui Lazăr, care prefigurează Învierea cea de obște. Că mirul de preț adus Domnului, reprezintă mireasma credinței noastre, rugăciunea, spovedania, postul și faptele bune săvârșite de noi în Biserică.

Observăm că atunci, ca și acum , unii Îl iubeau și-L urmau pe Domnul Hristos, iar alții Îl invidiau și-L urau.

Intrarea Domnului în Ierusalim reprezintă mergerea Sa de bunăvoie spre pătimire și moarte, iubirea Sa smerită față de oameni.

Participarea noastră la această sărbătoare și la viața Bisericii, preînchipuie intrarea în Ierusalimul cel ceresc, după ce săvârșim pelerinajul vieții pe pământ.

Numai cei care cultivă virtuțile creștine și împlinesc învățătura Evangheliei, poartă în mâini florile adunate în pelerinajul pământesc spre a le oferi Lui Dumnezeu în semn de mulțumire și recunoștință.

Să-L primim pe Domnul în „Ierusalimul ființei noastre” cu credință, dragoste, bucurie și dărnicie pentru a ne înveșnici.

La mulți și binecuvântați ani celor care poartă nume de flori, spre slava Lui Dumnezeu, bucuria Bisericii și a familiei, și a poporului frumusețe netrecătoare!”, a fost cuvântul de învătățură așezat de Preasfinția Sa în tinda sufletelor celor care au ales ca astăzi să Îl întâmpine pe Mântuitorul în una dintre cele mai tinere parohii din Arad.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Paroh a  mulțumit Preasfințitului Emilian Crișanul pentru bucuria ce le-a prilejuit-o prin participarea la acest prim hram al bisericii ridicată cu multă trudă, dar și tuturor celor care au făcut posibil acest lucru, cu atât mai mult cu cât trăim în vremurile lui ”Vrem spitale, nu catedrale!”.

Duminica Floriilor. Un timp al bucuriei măsurat de firavul hotar dintre florile așternute astăzi înaintea Mântuitorului și spinii coroanei dureros împletită cu fiecare glas care avea să strige, doar câteva zile mai târziu: „Ia-L! Ia-L și Răstignește-L!”.

Atunci și acum. Atunci cu piroane și spini, acum cu fiecare lepădare de Numele Său, cu fiecare îndepărtare, cu fiecare rătăcire sau, de ce nu, cu fiecare mesaj în care îi spunem aroganți sau chiar în glumă că ”a greșit catedrala” atunci când flăcări mistuiau o alta…

Ca mărturie a Intrării Mântuitorului în Ierusalimul credincioșilor din Parohia Grădiște II, lăsăm imaginile de mai jos a face dovada peste timp a momentului în care au pus înaintea Sa mir de mare preț:

 

 

Facebook Comments