test

Fostul deputat Tipei a fost condamnat la închisoare pentru evaziune fiscală

Fostul deputat Tipei a fost condamnat la închisoare pentru evaziune fiscală

Florin Tripa: „Din cei 300 de kilometri de drum promiși de PNL Arad am mai rămas cu 14 kilometri“
Deputatul Florin Tripa susţine simplificarea şi adaptarea legislaţiei privind pragul achiziţiilor publice  
Sergiu Vlad (USR): ”Arădenii și CET-ul au nevoie de administrare, nu de politică”

Lucian Riviş-Tipei, fost deputat şi consilier local municipal, a fost condamnat la închisoare pentru evaziune fiscală.

În acelaşi dosar a mai fost trimis în judecată şi Sandu Leah, fost consilier judeţean, acesta fiind acuzat tot de infracţiuni de evaziune fiscală.

Decizia Tribunalului Arad nu este definitivă, Judecătorii instanţei anunțând că sentinţa poate fi atacată cu apel atât de inculpaţi, cât şi de procurori.

Iată ce a decis Tribunalul Arad:În baza art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Codul penal din 1968 şi art. 33 alin. 1 lit. a Codul penal din 1968, art. 5 alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal şi cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a din Codul penal din 1968 şi art. 76 lit. d din Codul penal din 1968 şi aplicarea art. 374 alin. 4 şi art. 396 alin. 10 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală, condamnă inculpatul RIVIŞ-TIPEI LUCIAN, la o pedeapsă de: -1 (un) an închisoare, pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prejudiciu 341.150 lei. În baza art. 26 Codul penal din 1968 rap. la art. 9 al.1 lit. c, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Codul penal din 1968 şi art. 33 alin. 1 lit. a Codul penal din 1968, art. 5 alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal, şi cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a din Codul penal din 1968 şi art. 76 lit. d din Codul penal din 1968 şi aplicarea art. 374 alin. 4 şi art. 396 alin. 10 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală condamnă acelaşi inculpat la două pedepse de câte : – 1 (un) an închisoare, pentru complicitate la două infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată, prejudiciu 616.891,08 lei. În baza art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal din 1968 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an închisoare, pe care o sporeşte cu 6 (şase) luni, rezultând de executat o pedeapsă de 1 (un) an, 6 (şase) luni închisoare. Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal din 1968 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 litera a teza a doua şi literele b şi c Cod penal din 1968. Aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 litera a teza a doua şi literele b şi c Cod penal din 1968 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal (cu referire la funcţiile prevăzute de art. 12 din Legea 241/2005, respectiv dreptul de a mai deţine funcţia de administrator în vreo societate comercială şi de a desfăşura activităţi de comerţ în mod direct sau prin persoane interpuse), pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 81 alin. 1, art. 82 alin. 1 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei de către inculpat şi stabileşte un termen de încercare de 3 ani şi 6 luni. În baza art. 83 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal în sensul că, dacă în cursul termenului de încercare săvârşeşte din nou o infracţiune, pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă, chiar după expirarea acestui termen, instanţa va revoca suspendarea condiţionată dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. 2. În baza art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic cu aplic. art. 41 alin. 2 Codul penal din 1968 şi art. 33 alin. 1 lit. a Codul penal din 1968, art. 5 alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal şi cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a din Codul penal din 1968 şi art. 76 lit. d din Codul penal din 1968, art. 10 alin. 1 teza a – I-a din Legea 241/2005, condamnă inculpatul LEAH SANDU VIRGIL, la două pedepse de câte: – 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârşirea a două infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, 616.891,08 lei. În baza art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal din 1968 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 9 (nouă) luni închisoare, pe care o sporeşte cu 5 (cinci) luni, rezultând de executat o pedeapsă de 1(un) an şi 2 (două) luni închisoare. Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal din 1968 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 litera a teza a doua şi literele b şi c Cod penal din 1968. Aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 litera a teza a doua şi literele b şi c Cod penal din 1968 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal (cu referire la funcţiile prevăzute de art. 12 din Legea 241/2005, respectiv dreptul de a mai deţine funcţia de administrator în vreo societate comercială şi de a desfăşura activităţi de comerţ în mod direct sau prin persoane interpuse), pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 81 alin. 1, art. 82 alin. 1 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei de către inculpat şi stabileşte un termen de încercare de 3 ani şi 2 luni. În baza art. 83 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal în sensul că, dacă în cursul termenului de încercare săvârşeşte din nou o infracţiune, pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă, chiar după expirarea acestui termen, instanţa va revoca suspendarea condiţionată dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. În baza art. 397 alin. 1 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală, constată reparat integral prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului în sumă de 616.891,08 lei, de către inculpatul LEAH SANDU VIRGIL . În baza art. 397 alin. 1 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală, constată reparat parţial prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului în sumă de 10.000 lei de către inculpatul RIVIŞ-TIPEI LUCIAN. În baza art. 397 alin. 1 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ şi obligă inculpatul RIVIŞ-TIPEI LUCIAN să plătească părţii civile AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ suma 331.150 lei (reprezentând TVA în valoare de 162.090 lei aferent anului 2012, reprezentând TVA în valoare de 67.742 lei aferent anului 2013 lei şi impozit pe profit în valoare de 111.318 lei, din care s-a scăzut suma de 10.000 lei achitată), sume actualizate cu majorări, dobânzi şi penalităţi până în momentul plăţi efective a prejudiciului. În baza art. 249 alin. 1, 5 şi 6 Cod procedură penală coroborat cu art.11 din Legea 241/2005, dispune instituirea sechestrului asigurător şi a popririi asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile şi conturilor inculpatului RIVIŞ-TIPEI LUCIAN până la concurenţa sumei datorate. În baza art. 4 alin. 1 şi art. 5 alin. 3 din O.G. nr. 39/2015, în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă, o copie prezentei hotărâri se comunică Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la rămânerea definitivă, o copie a prezentei hotărâri se comunică ONRC. În baza art. 398 şi 274 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe inculpaţii să plătească statului câte 5000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare cu inculpaţii, partea civilă şi procurorul. Pronunţată în şedinţă publică din data de 29 noiembrie 2018.
Document: Hotarâre  433/2018  29.11.2018”

Facebook Comments

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar

    Felicitari pentru poza aleasa!!

  • DISQUS: 0